• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Voor zover mogelijk, wordt aan de heiligen als eigen dag hun hemelse geboortedag (dies natalis) toegekend. Is de hemelse geboortedag echter onbekend, dan wijst men een dag aan die op een of andere wijze eigen is aan die heilige, bijv. de dag van de vinding (inventio), verheffing (elevatio) of overbrenging (translatio) van het lichaam, of zelfs de dag van de heiligverklaring; anders neemt men een dag die op de particuliere kalender nog vrij is van een andere viering. Congregatie voor de Riten, Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender, Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum (21 mrt 1969), 56. c

Als een heilige echter al op de kalender staat ingeschreven en de dag van diens viering zó sterk verbonden is met de verering door de gelovigen, volkstradities of burgerlijke gebruiken, dat hij niet zonder ongemakken verplaatst kan worden, behoude men de traditionele dag.

Document

Naam: DE CALENDARIA PARTICULARIA ATQUE OFFICIORUM ET MISSARUM PROPRIIS RECOGNOSCENDIS
Over de herziening van de particuliere en eigen kalenders voor het Officie en de Mis
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Benno Kardinaal Gut
Datum: 24 juni 1970
Copyrights: © 2016, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 13, p. 155-172
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test