• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Devotie van de Heilige Rozenkrans
In mei j.l. hebben Wij, geïnspireerd door het grote werk van Paus Leo XIII, glorierijker gedachtenis, verwezen naar de onderrichtingen van Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
die Wij vervolgens verder uitgewerkt hebben in Onze encycliek H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Mater et Magistra
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
(15 mei 1961)
, met het doel de katholieke leer telkens weer opnieuw aan te passen aan de veranderde omstandigheden van de menselijke en de christelijke samenleving.

Wij herinneren Ons nog heel goed hoe deze grote Paus, die Ons reeds in Onze prille jeugd, toen in Ons de roeping tot het priesterschap begon te ontluiken als een lichtend voorbeeld voor de geest stond, bij het aanbreken van de oktobermaand altijd de christenwereld opwekte tot het bidden van de rozenkrans, dat de kinderen van de Kerk werd aanbevolen als een heilige en vruchtbare wijze van meditatie, een geestelijk voedsel voor de ziel en een middel om hemelse genaden af te smeken.

Zijn opvolgers hielden deze vrome en ontroerende gewoonte in ere en ook Wij volgen nederig het voorbeeld van deze grote eerbiedwaardige Herders van de kudde van Christus, niet alleen vanwege de steeds toenemende bezorgdheid omtrent de rechtvaardigheld en de broederlijke liefde in het leven hier op aarde, maar ook uit hoofde van Onze nooit aflatende zorg voor de heiliging der zielen. Hier ligt immers Onze ware taak die ook de zekerheid van het succes in zich draagt, als een antwoord uit de hemel op de roepstem van hier beneden, opstijgend uit het hart van de sterveling die dorst naar waarheid en liefde.

Reeds in het begin van oktober 1959 richtten Wij Ons tot de katholieke wereld met de encycliek H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Grata Recordatio
Over de Rozenkrans: het gebed voor de Kerk, de missies, internationale en sociale problemen
(26 september 1959)
, en het jaar daarop zonden Wij met hetzelfde doel een brief naar de Kardinaal-Vicaris van Ons Romeins Diocees. H. Paus Johannes XXIII, Brief, Over het bidden van de Rozenkrans in de maand oktober, L'ottobre che ci sta innanzi (28 sept 1960)

Document

Naam: IL RELIGIOSO CONVEGNO
Het bidden van de Rozenkrans voor de vrede onder de volkeren
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 29 september 1961
Copyrights: © 1961, Katholiek Archief
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test