• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

MARTYROLOGIUM ROMANUM EX DECRETO SACROSANCTI OECUMENICI CONCILII VATICANI II
Decreet bij de "editio typica"

Prot. N. 551/00/L

De paasoverwinning van Christus wordt door de Kerk vanaf de oudste tijden gevierd in haar heiligen van beide Testamenten, waarbij zij vol vreugde belijdt dat de gelovigen deel hebben aan de gemeenschap van het mystieke lichaam van diezelfde Heer en Heiland Jezus Christus.

In de loop der eeuwen heeft zij er zorg voor gedragen op vele wijzen de gedachtenis van de namen en de daden van de heiligen te bewaren. Vandaar werd ook het Romeins Martyrologium, waarvan de eerste uitgave (editio princeps) verscheen op last van Gregorius XIII in 1584, opnieuw vastgesteld overeenkomstig de nieuwe kalender en de waarheid van de kerkgeschiedenis, meerdere malen goedgekeurd in opdracht van andere pausen van Rome en verbeterd en uitgebreid tot het jaar 1960. Dit vloeide voort uit het oudste Latijnse Martyrologium, het zogenaamde Hieronymianum, dat werd samengesteld uit verschillende, met elkaar overeenstemmende kalenders, namelijk de Romeinse, de Afrikaanse en de Syrische, en dat later langzamerhand werd uitgebreid met de namen van veel heiligen uit andere streken, maar toch hier en daar onhelder werd door verdubbelingen, verwarringen en andere fouten.

Overeenkomstig de bepaling van de constitutie "2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Dei Verbum
Over de Goddelijke openbaring
(18 november 1965)
" van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie over de heilige liturgie dat "de verhalen over het lijden en leven van de heiligen met de historische werkelijkheid in overeenstemming moeten worden gebracht" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 92. c, is het noodzakelijk om de namen van heiligen die in het Martyrologium zijn ingeschreven, alsmede hun elogia te onderwerpen aan het oordeel van de historische wetenschap en om in de behandeling hiervan een grotere nauwkeurigheid te betrachten dan voorheen. Bovendien was het geboden heiligen en zaligen op te nemen die een door de Kerk goedgekeurde publieke verering genieten, hetzij op grond van hun verering sinds onheuglijke tijden, ook plaatselijk, hetzij op grond van een plechtige afkondiging sinds 1960.

Dit indrukwekkend en moeizaam, langdurig werk is nu voltooid, zodat het nu aan het begin van het derde millennium het licht kan zien en dagelijks de namen en voorbeelden van de heiligen kan voorhouden aan de gelovigen.

Deze uitgave van het Romeins Martyrologium heeft paus Johannes Paulus II krachtens zijn apostolisch gezag derhalve goedgekeurd en de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten promulgeert deze nu en verklaart haar tot standaard-editie. Deze Latijnse uitgave zal, zodra zij is verschenen, van kracht zijn.

Dit geldt ongeacht welke tegengestelde bepalingen ook.

Bij de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, 29 juni 2001, op het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus.

GEORGlUS A. Kard. MEDINA ESTÉVEZ
Prefect

FRANCISCUS PIUS TAMBURRINO
Aartsbisschop Secretaris

Document

Naam: MARTYROLOGIUM ROMANUM EX DECRETO SACROSANCTI OECUMENICI CONCILII VATICANI II
Decreet bij de "editio typica"
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Georgius A. Kard. Medina Estévez
Datum: 29 juni 2001
Copyrights: © 2001, Libreria Editrice Vaticana
© 2007, Vert.: Nederlandse Bisschoppenconferentie - Beleidssector Liturgie NRL
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test