• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DOOPERKENNING REMONSTRANTSE DOOP DOOR DE RK KERK

De Commissie tot de Zaken van de Remonstrantse Broederschap en de persdienst van het Secretariaat der R.K. Kerkprovincie maken bekend:
Het overleg tussen de Remonstrantse Broederschap en de R.K. Kerk in Nederland over de erkenning van de doop in de Remonstrantse Broederschap door de R.K. Kerk als christelijke doop heeft tot de vol­gende resultaten geleid:

Omdat de desbetreffende geschriften van de Remonstrantse Broeder­schap niet imperatief maar directief van aard en bedoeling zijn, is het voor de R.K. Bisschoppenconferentie op grond van deze geschriften niet mogelijk een onvoorwaardelijke erkenning uit te spreken. Ander­zijds is de Bisschoppenconferentie er echter van overtuigd, dat de doop, bediend volgens de opvattingen zoals de Remonstrantse Broederschap die heeft neergelegd in een brief van 24 april 1972 aan de Bisschoppen­conferentie, geldig is. In die brief stelt de Remonstrantse Broederschap zich uitdrukkelijk 'in de traditie van de christelijke doop, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, omdat zij erkent dat daarin Gods geheimnis ons is geopenbaard'. Wanneer een lid van de Re­monstrantse Broederschap, dat naar deze opvatting is gedoopt, over­gaat tot de Rooms-Katholieke Kerk, zal niet tot herdoop worden overgegaan.

Een en ander heeft Bernardus Kardinaal Alfrink, voorzitter van de R.K. Bisschoppenconferentie, aan de Commissie tot Zaken van de Re­monstrantse Broederschap per brief van 16 mei 1974 meegedeeld. De Remonstrantse Broederschap heeft reeds eerder de doop van alle christelijke Kerken erkend.

Document

Naam: DOOPERKENNING REMONSTRANTSE DOOP DOOR DE RK KERK
Soort: Nederland
Auteur: Bisschoppen van de RK Kerkprovincie in Nederland
Datum: 16 mei 1974
Copyrights: © 1974, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test