• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AAN ZIJNE EMINENTIE ALFONSO KARDINAAL LóPEZ TRUJILLO IN VERBAND MET DE VOLGENDE WERELDONTMOETING VAN GEZINNEN

Aan zijne eminentie Alfonse López Kardinaal Trujillo,
President van de Pauselijke Raad voor het Gezin

Op 9 juli 2006, aan het Paus Benedictus XVI - Homilie
Ouders zijn geroepen getuigen te zijn van hun geloof en hoop
Afsluitende H. Mis van de 5e Wereld Ontmoeting van Gezinnen te Valencia, Spanje
(9 juli 2006)
in Valencia, Spanje had ik de gelegenheid om aan te kondigen dat de Zesde Wereldontmoeting van Gezinnen gehouden zal worden in Mexico. Het zal plaatsvinden van 16 tot en met 18 januari 2009 met als thema "Het gezin en de vorming van menselijke en Christelijke waarden" als vervolg op de onvergetelijke gebeurtenissen van vorig jaar.

In de school van het leven en geloof en de "huiskerken" worden de gezinnen geroepen om de nieuwe generaties te vormen in menselijke en christelijke waarden zodat zij uitgroeien tot evenwichtige persoonlijkheden, die hun leven vormgeven naar het model van Christus.

In deze taak, zo cruciaal voor de menselijke persoon die niet gereduceerd kan worden tot slechts weten hoe de tastbare dingen binnen zijn bereik gebruikt moeten worden maar die bovenal moet streven naar en zich moet inzetten voor idealen en wijzen van gedrag die hem "dat hij verheven is boven de stoffelijke dingen" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 14, is het ook noodzakelijk te kunnen vertrowuen op scholen, parochies en de diverse kerkelijke groepen die de integrale opvoeding van de mens bevorderen.

In onze tijd waarin we geregeld een tegenspraak zien tussen de geloofsverkondiging en het concrete leven, willen de komende Wereldgezinsdagen de christelijke gezinnen aanmoedigen tot het vormen van een juist moreel geweten dat, gesterkt door Gods genade, de gelovigen mag helpen in het volgen van Gods wil die Hij aan ons heeft geopenbaard door Jezus Christus en die Hij gezaaid heeft in het diepst van het hart van iedere persoon. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 16

Bij deze gelegenheid wil ik graag een hartelijke groet richten aan mijn broeders in het Bisschopsambt van dit zo geliefde land, in het bijzonder Norberto Kardinaal Rivera Carrera, Aartsbisschop van Mexico, de kerkelijke gemeenschap die gastvrijheid zal schenken aan de gezinnen uit diverse delen van de wereld en die deelnemen aan deze belangrijke bijeenkomst.

Ik bid de Heer dat het proces van voorbereiding en viering van deze bijeenkomst mag worden verlicht door Gods genade en dat het voor alle gezinnen - zowel voor degenen die de dagen bezoeken als voor degenen die zich geestelijk ermee verenigen - een bijzondere gelegenheid mag worden om in vreugde hun persoonlijke roeping en missionaire opdracht te beleven.

Met deze gedachten waarmee ik u aanbeveel bij de Heilige Familie van Nazareth, schenk ik u van harte mijn zegen.

Vanuit het Vaticaan, 1 oktober 2007

BENEDICTUS PP. XVI

Document

Naam: AAN ZIJNE EMINENTIE ALFONSO KARDINAAL LóPEZ TRUJILLO IN VERBAND MET DE VOLGENDE WERELDONTMOETING VAN GEZINNEN
Soort: Paus Benedictus XVI - Brief
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 1 oktober 2007
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: (deels) IHGO
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test