• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AAN ENNIO KARDINAAL ANTONELLI, PRESIDENT VAN DE PAUSELIJKE RAAD VOOR HET GEZIN
Betreffende de Zevende Wereldontmoeting van Gezinnen in Milaan

Eerbiedwaardige Brother
Kardinaal Ennio Antonelli
Voorzitter van de Pauselijke Raad voor het Gezin

Aan het einde van de zesde Wereldontmoeting van Gezinnen in Mexico City in januari 2009, heb ik aangekondigd dat de volgende bijeenkomst van katholieke gezinnen uit alle hoeken van de wereld zou plaatsvinden samen met de opvolger van Petrus in Milaan in 2012 met als thema "Het gezin: Werk en Feestdagen". Om nu de voorbereidingen te beginnen voor deze belangrijke gebeurtenis, ben ik blij te kunnen aankondigen dat, als God het wil, deze zal plaatsvinden van 30 mei tot 3 juni. Tevens zal ik verdere details geven met betrekking tot het thema en de organisatie.

Werk en feestdagen zijn nauw verbonden met het leven van de gezinnen: ze bepalen de keuzes die gemaakt moeten worden, ze hebben invloed op de verhoudingen tussen echtgenoten en op de relatie tussen ouders en kinderen, ze grijpen in op de betrekking van het gezin met de samenleving en met de Kerk. De Heilige Schrift Vgl. Gen. 1-2 vertelt ons dat de familie, werk- en rustdagen gaven en zegeningen zijn van God om ons te helpen een werkelijk menselijk bestaan te leven. De dagelijkse ervaring toont aan dat de ontwikkeling van de persoon pas volledig is wanneer recht gedaan wordt aan de dimensies van het individu, het gezin en de gemeenschap. Daarbij komt ook het belang van werkactiviteiten en -relaties, alsook het spirituele aspect van de openheid voor de hoop en het oneindige Goede.

In onze dagen, helaas, de organisatie van het werk, bedacht en uitgevoerd in termen van concurrentie op de markt en de grootste winst, en de conceptie van een vakantie als een kans om "uit te breken" en grondstoffen te consumeren, drijven gezin en samenleving uit elkaar en propageren een individualistische levensstijl. Het is daarom noodzakelijk het nadenken en het werken te bevorderen aan het in evenwicht brengen van dat wat de arbeid eist en wat het gezin vraagt en dat gericht moet zijn op het verzoenen van de behoeften en de planning van de werkzaamheden met die van het gezin. Zij moeten ook gericht zijn op terugbrengen van de werkelijke betekenis van de feestdagen, vooral de zondag, het wekelijkse Pasen, de dag des Heren en de dag van de mens, de dag van het gezin, gemeenschap en solidariteit.

De komende Wereldontmoeting van gezinnen biedt een uitstekende gelegenheid om arbeid en feest- en rustdagen te heroverwegen in het perspectief van een verenigd gezin dat open staat voor het leven, goed geïntegreerd in de samenleving en in de Kerk, attent is op de kwaliteit van de relaties in aanvulling op de economie van het huishouden. Het evenement, om echt vruchtbare, moet dus niet geïsoleerd blijven, maar moet ingebed worden in een adequaat proces van kerkelijke en culturele voorbereiding. Daarom hoop ik dat reeds tijdens het jaar 2011, - de 30ste verjaardag van de Apostolische Exhortatie, H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
, het "Magna Carta" van de pastorale zorg voor gezinnen, - een waardevol traject kan worden ondernomen met het bevorderen van initiatieven op parochieel, diocesaan en nationaal niveau, waarbij de nadruk ligt op reële en herkenbare ervaringen van de ware en positieve aspecten van werk en rust, met name de zorg voor hun effect op het praktische leven van gezinnen. Mogen Christelijke gezinnen en kerkelijke gemeenschappen uit heel de wereld dan ook zich uitgedaagd voelen en betrokken weten op de weg naar "Milaan 2012".

Deze zevende Wereld ontmoeting zal, evenals de eerdere edities, vijf dagen duren en op de zaterdagavond afgesloten worden een "Feest van de getuigenissen" en op de zondagochtend met een de plechtige Mis. Deze twee vieringen, die ik beide zal leiden, brengen on allemaal samen als "familie van families" worden. Het gehele evenement zal met name zo worden georganiseerd dat de verschillende dimensies elkaar aanvullen: het gemeenschappelijk gebed, theologische en pastorale reflectie, momenten van broederschap en uitwisselingen tussen gastgezinnen en de ontvangende gezinnen, evenals media-aandacht.

Moge vanaf dit moment de Heer het aartsbisdom van de H. Ambrosius, Milaan, zegenen met hemelse gunsten voor haar royale beschikbaarheid en inzet voor de organisatie, ten dienste van de universele Kerk en van de gezinnen uit zovele landen.

Als ik een beroep mag doen op voorspraak van de Heilige Familie van Nazareth, gewijd aan het dagelijkse werk en ijverig in het vieren van de feesten van de mensen, wil ik zeer graag de Apostolische Zegen geven aan u Eerwaarde Broeder en uw medewerkers en met een speciale genegenheid deel ik deze ook aan alle gezinnen die betrokken zijn bij de voorbereiding van deze belangrijke bijeenkomst in Milaan.

Van Castel Gandolfo, 23 augustus 2010

Benedictus XVI

Document

Naam: AAN ENNIO KARDINAAL ANTONELLI, PRESIDENT VAN DE PAUSELIJKE RAAD VOOR HET GEZIN
Betreffende de Zevende Wereldontmoeting van Gezinnen in Milaan
Soort: Paus Benedictus XVI - Brief
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 23 augustus 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: (gedeeltelijk) SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test