• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GEBED VOOR HET HEILIG LAND
Uitgesproken in de Grieks-Orthodoxe Kerk van Quneitra op de Golanhoogte

"Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden" (Mt. 5, 9)

Vanaf deze plaats Red.: Quneitra op de Golanhoogte, zo verminkt door de oorlog, verlang ik ernaar dat uit mijn hart en via mijn stem een gebed omhoog stijgt voor vrede in het Heilig Land en in de wereld. De ware vrede is een gave van God. Om ons open te stellen voor deze vrede is er een bekering van ons hart nodig en de wil om gehoorzaam te zijn aan Zijn wet. Indachtig het trieste nieuws, dat zelfs vandaag uit Gaza komt, over de conflicten en gestorvenen maken, maakt mijn gebed meer intens.

God van oneindige barmhartigheid en goedheid,
Wij bidden u vandaag met een dankbaar hart
In dit land waar de Heilige Paulus eens liep.
Aan alle volken verkondigde hij de waarheid dat God door Christus
De wereld verzoende met Hemzelf Vgl. 2 Kor. 5, 19
Wij bidden dat Uw woord in het hart van alle mannen en vrouwen weerklinkt,
Wannner U hen roept om de weg van verzoening en vrede te volgen
en om barmhartig te zijn zoals U barmhartig bent.

Heer, u spreekt woorden van vrede tot Uw volk
en tot allen, die zich in hun hart tot U keren. Vgl. Ps. 85, 9
Wij bidden U voor de volken in het Midden-Oosten.
Help hen om de muren van vijandelijkheden en verdeeldheid te bestrijden
en om een wereld van rechtvaardigheid en solidariteit op te bouwen.

Heer, U schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde Vgl. Jes. 65, 17 .
Wij vertrouwen u de jongeren toe van deze landen.
In hun hart verlangen zij naar een stralendere toekomst.
Versterk hun vastbeslotenheid om mannen en vrouwen van vrede
en om boodschappers van nieuwe hoop voor hun volkeren te zijn.

Vader, U laat de rechtvaardigheid uit de aarde opborrelen Vgl. Jes. 45, 8
Wij bidden u voor de politieke verantwoordelijken van deze regio.
Dat zij zich sterk maken om aan de legitieme behoeftes van hun volken tegemoet te komen
en dat zij de jongeren opvoeden in de geest van vrede en gerechtigheid.
Maak dat zij zich overvloedig inzetten voor het algemene welzijn,
Dat zij de onvervreemdbare waardigheid van ieder persoon
en de fundamentele rechten die hun oorsprong vinden
in het beeld en de gelijkenis met de Schepper
die ingeprent is op elke mens eerbiedigen.

Op een speciale manier bidden wij voor de leiders van dit bijzondere land Syrië.
Gun hun de wijsheid,
... {volgt}

Heer van hemel en aarde, Schepper van de ene menselijke familie
wij vragen U voor alle gelovigen van alle godsdiensten
dat zij Uw wil zoeken in het gebed en in de zuiverheid van het hart
dat zij U hulde brengen en dat zij Uw heilige naam aanbidden.
Zet ze ertoe aan om in U de kracht de vinden om angst en wantrouwen te overwinnen
om in vriendschap te groeien en om in harmonie samen te leven.

Vader van barmhartigheid,
wij bidden dat alle gelovigen de moed vinden om elkaar te vergeven
opdat de verwondingen uit het verleden genezen
en dat deze geen voorwendsel zijn voor nieuw lijden in het heden.
Mag dat vooral in het Heilige Land gebeuren
het land dat U heeft gezegend met uw Voorzienigheid
en waar U zichzelf heeft geopenbaard als God van Liefde.

Wij vertrouwen de mannen en vrouwen toe die wonen in het land waar Jezus heeft geleefd
toe aan de Moeder van Jezus, de gelukzalige Maagd Maria.
Dat zij luisteren naar het woord van de God naar Haar voorbeeld.
Dat zij respect en compassie voor anderen hebben,
in het bijzonder voor hen die van hen verschillen.
Dat allen, in de eenheid van hetzelfde hart en dezelfde geest,
bouwen aan een wereld die een echt huis is voor alle volken
Salam, salam, salam!

Amen!

Document

Naam: GEBED VOOR HET HEILIG LAND
Uitgesproken in de Grieks-Orthodoxe Kerk van Quneitra op de Golanhoogte
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Gebeden en Testament
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 mei 2001
Copyrights: © 2001/2010 Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Kerk in Nood, Nederland
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test