• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE OPROEP GEZONDEN AAN DE REGERINGEN VAN ENGELAND, FRANKRIJK, DUITSLAND, ITALIë EN POLEN

Zie ook:

Red.: In de Acta Apostolicae Sedis staan de namen van de landen in het Latijn, zowel in de titel als in de tekst, in alfabetische volgorde.

De paus wil de hoop niet opgeven, dat de in gang zijnde onderhandelingen kunnen leiden tot een rechtvaardige en vreedzame oplossing, zooals de wereld die onophoudelijk blijft afsmeeken.
Daarom smeekt Zijne Heiligheid in den naam van God de regeeringen van Duitschland en Polen alles te doen wat hun mogelijk is, om ieder incident te vermijden, en zich te onthouden van iederen maatregel, die aanleiding zou kunnen zijn tot verergering der spanning van het oogenblik. Zij verzoekt de regeeringen van Engeland, Frankrijk en Italië haar verzoek te ondersteunen.

Document

Naam: DE OPROEP GEZONDEN AAN DE REGERINGEN VAN ENGELAND, FRANKRIJK, DUITSLAND, ITALIë EN POLEN
Soort: Paus Pius XII - Brief
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 31 augustus 1939
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0120, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 74
In ongecorrigeerde spelling
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test