• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VREDESGEBED

Op 1 januari wordt elk jaar in heel de Kerk de dag van de vrede gevierd. De Paus geeft elk jaar bij die gelegenheid ook een boodschap van de vrede uit. In 1984 liet hij deze boodschap vergezeld gaan van het volgende gebed om vrede.
Onze Vader! "Almachtige Heer, tot eer van Uw Naam hebt U alles geschapen en de mens spijs en drank als voedsel gegeven". Apostolische Vader, Onderwijs van de Twaalf Apostelen, Didachè. X, 3

Zie naar de mensen die van honger sterven, terwijl enorme bedragen voor bewapening worden uitgegeven; zie naar het onzegbare leed van ouders die de doodsstrijd van hun kinderen moeten aanschouwen die smeken om het ontbrekende brood - brood, dat reeds verschaft zou kunnen worden voor een klein deel van die uitgaven die ingezet worden voor moderne middelen van verwoesting waardoor de wolken aan de horizon van de mensheid steeds dreigender worden.

Aanhoor, Vader, de roep naar vrede die opstijgt uit de door oorlog geteisterde volkeren, en spreek tot het hart van allen die door onderhandelingen en dialoog kunnen bijdragen tot rechtvaardige en gewetensvolle oplossingen van de bestaande spanningen.

Zie naar de kommervolle en moeizame weg van zo vele mensen die worstelen om te overleven, om zich te kunnen ontwikkelen en te groeien.

Zie naar de angsten en het lijden die de harten pijnigen van allen die gedwongen zijn ver van hun families te moeten leven of in gezinnen die door egoïsme en ontrouw ontwricht zijn; van allen, die zonder werk, zonder thuis, zonder vaderland, zonder liefde, zonder hoop zijn.

Zie naar de volkeren, die zonder vreugde en zonder veiligheid zijn, omdat zij moeten aanzien hoe de grondrechten niet geëerbiedigd worden.

Zie naar onze huidige wereld met haar verwachtingen en haar teleurstellingen, met haar vermogen tot geestdrift en haar lafheid, met haar hoge idealen en haar beschamende compromissen.

Zet de personen en de volkeren aan, de muur van het egoïsme, van het geweld en de haat te doorbreken, om zich open te stellen voor de broederlijke eerbied voor iedere mens, ver weg of dichtbij, omdat hij mens is, omdat hij broeder is in Christus.

Zet ieder aan, de noodzakelijke hulp te geven aan wie het nodig heeft en het welzijn te dienen van allen en het eigen hart te vernieuwen in de genade van onze Verlosser Jezus Christus.

Sta Uw Kerk bij in haar zorg voor de armen, de verschoppelingen, de lijdenden.

Bewaar en sterk in alle harten het verlangen naar het geloof in U en naar goedheid voor de medemensen; het zoeken naar Uw tegenwoordigheid en liefde; het vertrouwen op Uw verlossende en genezende macht, het uitzien naar Uw verzoening en de overgave aan Uw voorzienigheid.

Jezus Christus, Zoon van de levende God, in de nacht van Betlehem geboren uit de maagd Maria! Jezus Christus, onze Broeder en Verlosser! Aanschouw alle brandende problemen van de huidige wereld! Neem door Uw geboorte op aarde alle volkeren en naties van de wereld op in de gemeenschap met U! Neem ons allen aan, mannen en vrouwen, Uw broeders en zusters die zozeer Uw liefde en barmhartigheid nodig hebben!

Document

Naam: VREDESGEBED
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Gebeden en Testament
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 1 januari 1984
Copyrights: © 1988, "De Sleutel", Bisdom Roermond
Naar: "L'Osservatore Romano" 1/1984
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test