• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ONTMOETING MET LEERLINGEN EN STUDENTEN, SPORTS ARENA VAN ST. MARY'S UNIVERSITY COLLEGE EN INZEGENING VAN HET JOHANNES PAULUS II INSTITUUT VOOR SPORT
Kapel en sportarena van ‘St Mary’s University College’ in Twickenham (London Borough of Richmond)

Dierbare broeders en zusters in Christus,
Beste jonge vrienden,

Allereerst wil ik zeggen hoe blij ik ben hier vandaag te zijn. Ik groet jullie, jongeren van het katholieke onderwijs in heel het Verenigd Koninkrijk, allerhartelijkst hier in Saint Mary’s University, en ook allen die kijken via televisie of internet. Ik dank bisschop McMahon voor zijn vriendelijke welkomstwoord, het koor en de band voor de mooie muziek waarmee ons feest begon, en de jongedames Bellot en Elaine voor hun vriendelijke woorden namens alle aanwezige jongeren. In het licht van de komende Olympische Spelen in Londen was het fijn om deze, naar paus Johannes Paulus II vernoemde, Sports Foundation in te wijden. Ik bid dat allen die hier zullen komen God zullen eren met hun sport en zichzelf en anderen blij maken.

Het gebeurt niet vaak dat een paus, of wie dan ook, de gelegenheid krijgt jongeren van heel het katholiek onderwijs in Engeland, Wales en Schotland tegelijk toe te spreken. En nu ik die kans heb is er iets dat ik jullie heel graag wil zeggen. Ik hoop dat zich onder mijn gehoor vandaag enkelen van de toekomstige heiligen van de eenentwintigste eeuw bevinden. Wat God het liefst wil voor ieder van jullie is dat je heilig wordt. Hij houdt veel meer van jullie dan je je kunt voorstellen en wil het allerbeste voor jullie. Verreweg het beste voor jou is dat je groeit in heiligheid.

Misschien heb je nooit eerder daarover nagedacht, of denk je dat heilig zijn niet voor jou is weggelegd. Laat ik uitleggen wat ik bedoel. Als je jong bent kijk je gewoonlijk tegen bepaalde mensen op, je bewondert hen, je wilt zijn zoals zij. Dat kan iemand zijn uit onze dagelijkse omgang die we hoog hebben. Of een beroemd persoon. We leven in een populariteitscultuur, en jongeren worden vaak aangemoedigd om figuren uit de sport of amusement als voorbeeld te zien. Mijn vraag aan jullie is: welke eigenschappen zie jij in anderen die je het liefst zelf ook zou willen hebben? Wat voor soort persoon zou jij echt graag willen zijn?

Als ik jullie uitnodig om heilig te worden vraag ik niet om met het op één na beste tevreden te zijn. Ik vraag niet om één beperkt doel na te streven en alle andere te negeren. Met veel geld kun je gul zijn en goed doen in de wereld. Toch is geld alleen niet genoeg om ons gelukkig te maken. Goed zijn in iets of je beroep is prima, maar niet bevredigend zonder groter doel. Het kan ons beroemd maken maar nog niet gelukkig. Geluk willen we allemaal, maar een van de grote tragedies in deze wereld is dat zovelen het zoeken op plaatsen waar het nooit te vinden zal zijn. De sleutel tot geluk is heel eenvoudig, het ware geluk is te vinden in God. We moeten de moed hebben om onze diepste hoop alleen op Hem te stellen. Niet op geld, carrière, werelds succes, of relaties met anderen, maar op God. Hij alleen kan de diepste verlangens van ons hart tevreden stellen.

God bemint ons. Niet alleen met een diepte en intensiteit die we ons nauwelijks kunnen beginnen voor te stellen. Hij nodigt ons ook uit om die liefde te beantwoorden. Jullie weten allemaal hoe het is om een interessant of aantrekkelijk iemand te ontmoeten met wie je vriendschap zou willen. Je hoopt dan altijd dat deze jou ook zo interessant en aantrekkelijk vindt en vriendschap wil. God wil graag vriendschap met ons. En zo gauw je die met Hem aangaat, begint alles in je leven te veranderen. Als je Hem beter leert kennen wil je iets van zijn oneindige goedheid in je eigen leven uitstralen. Het brengt je tot beoefening van de deugden. Je gaat zien wat je hebzucht, egoïsme en al die andere zonden eigenlijk zijn. Namelijk destructieve en gevaarlijke neigingen die diep leed en grote schade veroorzaken. En je wilt voorkomen dat je zelf in deze val loopt. Je gaat medelijden voelen met mensen in problemen en wilt heel graag iets voor hen doen. Je wilt armen en hongerigen helpen, bedroefden troosten en vriendelijk en gul zijn. En als deze dingen je eenmaal beginnen te raken ben je werkelijk op weg heilig te worden.

In jullie katholiek onderwijs is er altijd een groter beeld rondom de afzonderlijke vakken en competenties die je leert. Alles wat je moet doen wordt in de context geplaatst van groeiende vriendschap met God en wat daaruit weer voortkomt. Je leert dus niet alleen een goed student te zijn, maar ook een goed burger, een goed mens. In de hogere jaren moet je bepaalde specifieke vakken kiezen met het oog op wat je later in je leven gaat doen. Dat is logisch en ook goed. Maar bedenk steeds dat elk leervak een onderdeel is van een groter geheel. Laat niet toe dat je je blik verengt. De wereld heeft goede wetenschappers nodig, maar een te eng wetenschappelijk focus dreigt de religieuze of ethische levensdimensie te negeren. Zo verengt ook religie ons begrip van de wereld wanneer zij de terechte bijdrage van de wetenschap afwijst. We hebben behoefte aan goede historici, filosofen en economen, maar als hun focus heel het menselijk leven eenzijdig wil verklaren, kunnen zij ons ernstig op een dwaalspoor brengen.

Goed onderwijs biedt integrale vorming van de totale persoon en dient zijn jongeren te helpen om heilig te worden. Ik weet dat zich daaronder in Groot-Brittannië ook veel niet-katholieken bevinden en richt mij vandaag ook tot hen. Ik bid dat jullie je aangemoedigd voelen om de deugden te beoefenen en te groeien in kennis en in vriendschap met God, samen met je katholieke jaargenoten. Jullie zijn hun herinnering aan het grotere beeld dat buiten je opleiding bestaat. Het is dan ook terecht dat respect en vriendschap behoren tot de deugden die je in het katholieke onderwijs worden bijgebracht. Ik hoop tevens, dat jullie de waarden en inzichten uit je christelijke vorming zult delen met ieder die je ontmoet.

Beste vrienden, bedankt voor de aandacht. Ik beloof voor jullie te bidden en vraag jullie dat ook voor mij te doen. Ik hoop velen van jullie komende augustus te zien op de Wereldjongerendag in Madrid. Moge God in de tussentijd jullie allen zegenen!

Document

Naam: ONTMOETING MET LEERLINGEN EN STUDENTEN, SPORTS ARENA VAN ST. MARY'S UNIVERSITY COLLEGE EN INZEGENING VAN HET JOHANNES PAULUS II INSTITUUT VOOR SPORT
Kapel en sportarena van ‘St Mary’s University College’ in Twickenham (London Borough of Richmond)
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 17 september 2010
Copyrights: © 2010 - Libreria Editrice Vaticana / Secretariaat RK Kerk
Vert.: Herman Lohman MA; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test