• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

MARIA ZUM TROST
Gebed van toewijding in Schaan-Dux, Liechtenstein

Op 8 september 1985, feest van Maria Geboorte, bezocht paus Johannes Paulus II, Liechtenstein. In Schaan-Dux in de kapel van "Maria zum Trost" sprak hij op die dag het volgende gebed van toewijding uit:
Heilige Maagd Maria,
Uw geboorte vervult ons allen met grote vreugde.
In U is gaan stralen het morgenrood van de verlossing; want U hebt ons geboren Christus, de zon der gerechtigheid. Als Moeder van de Redder van de wereld en als Moeder van de Kerk helpt U ons bij onze bekering tot het leven in Christus.
U, altijd zuivere en onbevlekte Maagd, geleidt ons op de zekere weg uit de duisternis van de zonde en van de dood naar het goddelijke licht van Uw Zoon. Hij heeft ons in de heilige Geest met de hemelse Vader verzoend en Hij verzoent ons telkens weer opnieuw door het dienstwerk van de Kerk.

Heilige Moeder van God,
ik vertrouw aan Uw machtige voorspraak het hele volk van God toe en belijd:
U bent de "Mater fortior" voor ons allen.
Ja, de Moeder is sterker!
U, Moeder van God, bent sterker dan alle godvijandige machten die onze wereld en ons eigen leven bedreigen.
U bent sterker dan alle bekoringen en aanvechtingen die de mensen graag van God en Zijn geboden zouden willen wegtrekken.
U bent sterker dan al het zelfzuchtige streven naar zelfverwerkelijking, dat de mens het zicht ontneemt op God en de naaste.
U bent sterker, omdat U volmaakt geloofd, gehoopt en bemind hebt.
U bent sterker, omdat U de wil van God helemaal hebt vervuld en de weg van de Zoon gehoorzaam en trouw tot onder het kruis bent meegegaan.
U bent sterker, omdat U reeds met lichaam en ziel deel hebt aan de paasoverwinning van de Heer.

Waarlijk, U bent sterker, omdat de Machtige grote dingen aan U heeft gedaan.

Vurig bid ik met alle gelovigen tot U:
Maagd, Moeder van God,
mijn Moeder,
laat mij helemaal U toebehoren;
U toebehoren in leven,
in dood,
in ongeluk, angst en nood;
U toebehoren in kruis en bitter leed,
in tijd en eeuwigheid.

Maagd,
Moeder van God,
mijn Moeder,
laat mij helemaal U toebehoren.

Amen.

Document

Naam: MARIA ZUM TROST
Gebed van toewijding in Schaan-Dux, Liechtenstein
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Gebeden en Testament
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 september 1985
Copyrights: © 1987, "De Sleutel", Bisdom Roermond
Naar: "L'Osservatore Romano" 37/1985
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test