• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ONZE LIEVE VROUWE VAN LOURDES

Op 15 augustus 1983 bracht de paus een bezoek aan Lourdes. Als pelgrim sprak hij het volgende gebed uit tot 0. L. Vrouw van Lourdes:
Schone Vrouwe!
0 Vrouw met de zon omkleed!

Help ons binnen te dringen in Uw geheim:
het geheim van de Maagd-Moeder,
het geheim van de Dienstmaagd en Koningin,
het geheim van de Voorspreekster die alles vermag.
Help ons, dat wij in dit geheim steeds meer Christus, de Verlosser van de wereld, de Verlosser van de mens ontdekken.

U hebt de zon als mantel, de zon van de ondoorgrondelijke God.
De zon van de onpeilbare Drieëenheid.
"Vol van genade" tot bij Uw opgenomen-worden in de hemel!
En tevens ...
draagt U sinds Betlehem en Nazaret, sinds Jeruzalem en Calvarië de zon van Christus als mantel: voor ons, die op deze aarde leven, voor ons, arme kinderen van Eva in ballingschap.
U bent bekleed met de zon van de verlossing van de mens en van de aarde door het kruis en de verrijzenis van Uw Zoon.
Laat de zon voor ons op deze aarde zonder ophouden schijnen!
Laat zij niet verduisterd worden in de ziel van de mensen!
Laat zij de aardse weg van de Kerk waarvan U het oerbeeld bent, verlichten!
En moge de Kerk, opziende naar U, Moeder van de Verlosser, onophoudelijk leren ook zelf een Moeder te zijn!

0 Moeder, bij Uw tenhemelopneming hebt U de volheid van de overwinning over de dood van ziel en lichaam ervaren, behoed de zonen en dochters van de Kerk tegen de dood van de ziel!
0 Moeder van de Kerk! Wees U een getuigenis van God voor deze mensheid die steeds meer geboeid lijkt door het vergankelijke, haar heerschappij over de aarde belemmert haar het zicht op de eeuwige bestemming van de mens in God!
U, Zijn Moeder! Wie kan zich afsluiten voor het getuigenis van een Moeder?
U, geboren voor de ellende van deze wereld:
U, zonder erfsmet ontvangen!
U, geboren voor de heerlijkheid van de hemel!
Opgestegen ten hemel!
U, bekleed met de zon van de onpeilbare Godheid, de zon van de ondoorgrondelijke Drieëenheid, vervuld van de Vader, de Zoon en de heilige Geest!
U, aan wie de Drieëenheid zich geeft als de éne God, de God van de schepping en van de openbaring!
De God van het verbond en van de verlossing.
De God van het begin en van het einde.
Alpha en Omega.
De God, die de waarheid is.
De God, die de liefde en de genade is.
De heilige God.
De God die alles overstijgt en alles omvat.
De God die "alles in allen" is.

U draagt de zon als mantel!
Onze zuster!
Onze Moeder!
Wees het getuigenis van God ... voor de wereld van dit millennium dat ten einde gaat, voor ons kinderen van Eva in ballingschap wees het getuigenis van God!

Amen.

Document

Naam: ONZE LIEVE VROUWE VAN LOURDES
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Gebeden en Testament
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 15 augustus 1983
Copyrights: © 1987, "De Sleutel", Bisdom Roermond
Naar: "L'Osservatore Romano" 34/1983
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test