• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De moderniteit dringt steeds meer door in de maatschappij, ook via de televisienetten en internet, en doet daarbij in de burgermaatschappij en onder de christenen nieuwe waarden ingang vinden, maar heeft ook een verlies van waarden ten gevolge. Daarom presenteert zij zich als een dubbelzinnige werkelijkheid.

Enerzijds heeft zij een aantrekkelijk gezicht, dat materieel welzijn belooft, zelfs een bevrijding van onderdrukkende culturele of geestelijke tradities. De moderniteit is overigens ook strijd voor gerechtigheid en gelijkheid, verdediging van de rechten van de zwaksten en gelijkheid tussen alle mannen en vrouwen, gelovig en niet-gelovig, erkenning van de rechten van de mens, waarden die een teken zijn van een geweldige vooruitgang voor de mensheid.

Anderzijds doet de moderniteit zich aan de gelovige moslim voor met een atheïstisch en immoreel gezicht. Hij beleeft haar als een culturele invasie die hem bedreigt door zijn hele systeem van waarden te verstoren. Hij weet niet hoe hij haar het hoofd moet bieden: sommigen strijden hiertegen met al hun krachten. De moderniteit trekt aan en stoot tegelijkertijd af. Onze rol in onze scholen, evenals via de media, is mensen te vormen die in staat zijn het positieve van het negatieve te scheiden om zo alleen het beste te behouden.

De moderniteit is ook een risico voor Christenen. Onze samenlevingen worden op dezelfde wijze bedreigd door de afwezigheid van God, door het atheïsme en het materialisme, en nog meer door het relativisme en het indifferentisme. Het is noodzakelijk dat wij ons de plaats van God herinneren in het burgerlijke en het persoonlijke leven en dat wij ons meer wijden aan het gebed, als getuigen van de Geest, die opbouwt en verenigt. Dergelijke risico’s kunnen, evenals extremisme, gemakkelijk onze gezinnen, samenlevingen en Kerken verwoesten.

Document

Naam: DE KATHOLIEKE KERK IN HET MIDDEN-OOSTEN: GEMEENSCHAP EN GETUIGENIS - ‘DE MENIGTE DIE HET GELOOF HAD AANGENOMEN WAS ééN VAN HART EN ééN VAN ZIEL’ (HAND. 4, 32)
Instrumentum Laboris voor de Bijzondere Bisschoppensynode voor het Midden-Oosten
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Msgr. Nikola Eterovic
Datum: 6 juni 2010
Copyrights: © 2010, Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode en Libreria Editrice Vaticana / SRKK, Utrecht
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test