• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wat de bijdrage van de christenen in de maatschappij betreft, zijn er vandaag in onze landen twee uitdagingen die allen, zonder onderscheid, onder ogen moeten zien: Christenen, Joden, islamieten en druzen. Ten opzichte van de conflicten en de militaire operaties zijn de uitdagingen van vrede en geweld van groot belang. Spreken over vrede en werken voor de vrede, terwijl oorlog en geweld zich verspreiden, is een uitdaging. De oplossing van de conflicten ligt in handen van degene die oorlog bevordert. Geweld ligt in handen van de sterke, maar ook van de zwakke die om zich te bevrijden eveneens het risico loopt zijn toevlucht te nemen tot gemakkelijk toegankelijk geweld. Verschillende van onze landen leven in oorlog en heel de regio lijdt direct eronder, sinds generaties. Deze situatie wordt uitgebuit door het meest radicale mondiale terrorisme.

Onze landen identificeren maar al te vaak het westen met het Christendom. Ook al is het waar dat het westen een christelijke traditie heeft en ook al is het waar dat zijn wortels Christelijk zijn, het is ook duidelijk dat de huidige westerse regeringen laïcistisch zijn en de politiek zich er niet laat inspireren door het christelijk geloof, ja zelfs bepaalde uitdrukkingen daarvan bestrijdt. Het feit echter dat de moslimwereld niet gemakkelijk onderscheid maakt tussen politieke en religieuze aspecten, schaadt de Kerk in de regio van het Midden-Oosten zeer, omdat de openbare islamitische opinie de Kerk associeert met welke politieke keuze van de westerse staten dan ook. Het is belangrijk de betekenis uit de leggen van laïciteit en de gewettigde autonomie van de aardse werkelijkheden, zoals die wordt geleerd door het Tweede Vaticaans Concilie Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 36.

In deze omstandigheden bestaat de bijdrage van de christenen erin de evangelische waarden te laten zien en te beleven, maar ook het woord van waarheid (qwal al-haqq) te spreken tot de sterken die onderdrukken of een politiek volgen die tegen de belangen van het land ingaat, en ook tot hen die onderdrukking met geweld beantwoorden. De pedagogiek van de vrede is realistisch, ook al loopt zij het risico door de meesten te worden afgewezen: zij heeft ook meer mogelijkheden om te worden aanvaard, gezien het feit dat geweld zowel van de sterken als van de zwakken in de regio van het Midden-Oosten alleen maar heeft geleid tot mislukkingen en een algemene patstelling. Onze bijdrage, die veel moed vereist, is onontbeerlijk.

Document

Naam: DE KATHOLIEKE KERK IN HET MIDDEN-OOSTEN: GEMEENSCHAP EN GETUIGENIS - ‘DE MENIGTE DIE HET GELOOF HAD AANGENOMEN WAS ééN VAN HART EN ééN VAN ZIEL’ (HAND. 4, 32)
Instrumentum Laboris voor de Bijzondere Bisschoppensynode voor het Midden-Oosten
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Msgr. Nikola Eterovic
Datum: 6 juni 2010
Copyrights: © 2010, Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode en Libreria Editrice Vaticana / SRKK, Utrecht
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test