• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze theologisch-pastorale beginselen dienen als basis voor de verschillende initiatieven van dialoog die de Kerk in de laatste tijd heeft ondernomen, waaronder de instelling te Jeruzalem van de Interreligieuze Raad voor Religieuze Instellingen, van de Commissie voor de Dialoog met de Joden van het Latijns Patriarchaat, evenals de dialoog op het niveau van de Heilige Stoel met het grootrabbinaat van Israël . Ook het document van de Commissie voor de Betrekkingen met het Jodendom Vgl. Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen, Commissie voor religieuze betrekkingen met de Joden, Wij herinneren ons: een beschouwing over de Shoah (document) (16 mrt 1998) vormt een duidelijk teken van het standpunt van de Kerk ten opzichte van het Joodse volk.

De joods-christelijke betrekkingen hebben te lijden onder het Israëlisch-Palestijns conflict. De Heilige Vader heeft in dezen duidelijk het standpunt van de Heilige Stoel tot uitdrukking gebracht tijdens de twee welkomstceremonies ter gelegenheid van zijn apostolisch bezoek aan het Heilige Land. In Bethlehem zei hij op 13 mei 2009: “Mijnheer de president, de Heilige Stoel ondersteunt het recht van uw volk op een soeverein Palestijns vaderland in het gebied van uw voorvaderen, veilig en in vrede met zijn buren, binnen internationaal erkende grenzen.” Paus Benedictus XVI, Toespraak, Plein voor het presidentiële paleis – Bethlehem tijdens reis door het Heilige Land 2009, Begroetingsceremonie Bethlehem (13 mei 2009), 2 En in de toespraak op de luchthaven Ben Goerion van Tel Aviv op 11 mei 2009 wenste hij “dat beide volken in vrede kunnen leven in een vaderland dat van hen is binnen de veilige en internationaal erkende grenzen” Vgl. Paus Benedictus XVI, Toespraak, Internationale vlieghaven “Ben Gurion”- Tel Aviv, Begroetingsceremonie Tel Aviv (11 mei 2009), 5.

Document

Naam: DE KATHOLIEKE KERK IN HET MIDDEN-OOSTEN: GEMEENSCHAP EN GETUIGENIS - ‘DE MENIGTE DIE HET GELOOF HAD AANGENOMEN WAS ééN VAN HART EN ééN VAN ZIEL’ (HAND. 4, 32)
Instrumentum Laboris voor de Bijzondere Bisschoppensynode voor het Midden-Oosten
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Msgr. Nikola Eterovic
Datum: 6 juni 2010
Copyrights: © 2010, Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode en Libreria Editrice Vaticana / SRKK, Utrecht
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test