• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De antwoorden onderstrepen het belang van het christelijk getuigenis op alle niveaus. Wat dit betreft, vormen in het Midden-Oosten “de evangelische waarden van het monniksleven, waarvan de oorsprong teruggaat tot het begin van het christendom”, H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld, Vita Consecrata (25 mrt 1996), 6 een schat van onschatbare waarde, hetzij voor de katholieke Kerk, hetzij voor de orthodoxe Kerken. Het contemplatieve leven vervult ook zijn eigen zending met het gebed van voorspraak voor de samenleving: voor meer gerechtigheid in politiek en economie, meer solidariteit en respect in familierelaties, meer moed om onrecht aan de kaak te stellen, meer oprechtheid om zich niet te laten meeslepen in de intriges van de civitas of in het zoeken naar persoonlijke belangen. Helaas blijkt uit verschillende antwoorden dat tegenwoordig het contemplatieve leven weinig aanwezig is in de oosterse katholieke Kerken sui generis, terwijl het in het Latijns patriarchaat van Jeruzalem van grote betekenis is.

Ook het actieve religieuze leven, zowel van de seculiere instituten, als van de gemeenschappen van apostolisch leven, oorspronkelijk ontstaan in het westen Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld, Vita Consecrata (25 mrt 1996), 9-11, heeft zich in het Christelijke oosten verbreid met veelbetekenende vruchten van evangelisch getuigenis. Het is in wezen gewijd aan de verkondiging van het Evangelie, aan menselijke ondersteuning op het gebied van de gezondheid, opvoeding en cultuur, evenals aan de oecumenische en religieuze dialoog. Volgens enkele antwoorden worden de mensen van het godgewijde leven uitgenodigd om de verleiding tot passiviteit te overwinnen, evenals om persoonlijke belangen achter te stellen bij de eisen van het geloof. Zij zijn geroepen om met een voorbeeldig Christelijk leven getuigen te zijn van het in praktijk brengen van de geloften van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede door steeds beter Jezus Christus, voorbeeld van iedere volmaaktheid, te volgen.

Dit is de ethiek die alle leden van het volk van God, herders, gewijde personen en leken, zich moeten voornemen te beleven overeenkomstig de eigen roeping, zeer consequent in het leven als individu en in de gemeenschap, in onze maatschappelijke, charitatieve en educatieve instellingen, opdat ook onze gelovigen steeds meer authentieke getuigen zijn van de verrijzenis in de maatschappij. Met dit doel komt in verschillende antwoorden de wens naar voren dat de vorming van onze geestelijkheid en gelovigen, de homilieën en de catechese de gelovige een authentieke betekenis aan zijn geloof geven en het bewustzijn van de eigen rol in de maatschappij in naam van ditzelfde geloof. Wij moeten hem leren God te zoeken en te zien in ieder ding en iedere mens en ons inspannen om Hem tegenwoordig te stellen in onze maatschappij, in onze wereld door middel van het in praktijk brengen van persoonlijke en maatschappelijke deugden: gerechtigheid, eerlijkheid, rechtschapenheid, gastvrijheid, solidariteit, openhartigheid, zuiverheid van zeden, trouw etc.

Met dit doel dienen de inspanningen die reeds worden gedaan, te worden verdubbeld om de noodzakelijke “kaders” te ontdekken en te vormen, priesters, religieuzen, leken - mannen en vrouwen -, opdat zij in onze samenleving ware getuigen zijn van God de Vader en de verrezen Jezus en van de Heilige Geest, die Hij heeft gezonden aan zijn Kerk om hun broeders en zusters in deze moeilijke tijden te bemoedigen, om het netwerk van de maatschappelijke structuur te handhaven en bij te dragen tot de opbouw van onze civitas.

Document

Naam: DE KATHOLIEKE KERK IN HET MIDDEN-OOSTEN: GEMEENSCHAP EN GETUIGENIS - ‘DE MENIGTE DIE HET GELOOF HAD AANGENOMEN WAS ééN VAN HART EN ééN VAN ZIEL’ (HAND. 4, 32)
Instrumentum Laboris voor de Bijzondere Bisschoppensynode voor het Midden-Oosten
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Msgr. Nikola Eterovic
Datum: 6 juni 2010
Copyrights: © 2010, Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode en Libreria Editrice Vaticana / SRKK, Utrecht
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test