• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De band van ons gemeenschappelijk doopsel in Christus bracht onze voorgangers ertoe een ernstige dialoog tussen onze kerken te beginnen, een dialoog gebaseerd op de Evangeliën en de oude gemeenschappelijke tradities, een dialoog welke de eenheid ten doel heeft, waarvoor Christus bad tot zijn Vader, opdat 'de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad, zoals Gij Mij hebt liefgehad' (Joh. 17, 23). In 1966 stelden onze voorgangers paus Paulus VI en aartsbisschop Michael Ramsey een Secretariaat voor eenheid der Christenen
Gemeenschappelijke verklaring over de gesprekken tussen de Rooms Katholieke Kerk en de Anglicaanse Gemeenschap
(24 maart 1966)
op, waarin zij hun bedoeling meedeelden een ernstige dialoog te beginnen tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Anglicaanse Gemeenschap welke 'niet alleen theologische vraagstukken tot onderwerp moet hebben, zoals de Heilige Schrift, de overlevering en de liturgie, maar ook kwesties die beiderzijds als praktische moeilijkheden worden ervaren'. Nadat deze dialoog reeds verklaringen over de eucharistie, bediening en wijding, en gezag in de Kerk hadden opgeleverd, namen paus Paulus VI en aartsbisschop DonaId Coggan de gelegenheid waar om in hun H. Paus Paulus VI - Toespraak
Gemeenschappelijke verklaring Paus Paulus VI en Aartsbisschop Coggan
(29 april 1977)
in 1977 de voltooiing van de dialoog over deze drie belangrijke kwesties aan te moedigen, zodat de conclusies van de commissie door de respectieve autoriteiten zouden kunnen worden gewaardeerd volgens de geëigende procedures van elke gemeenschap. De Anglicaans/ Rooms-Katholiek Internationale Commissie heeft nu de taak waarvoor ze was benoemd, voltooid met de publicatie van haar Congregatie voor de Geloofsleer
Opmerkingen van de Congregatie voor de geloofsleer over het eindrapport van de Anglicaans / Rooms-Katholieke Internationale Commissie (ARCIC)
(27 maart 1982)
, en terwijl onze twee gemeenschappen voortgaan met de noodzakelijke evaluatie ervan, danken wij samen de leden van de commissie voor hun toewijding, wetenschappelijkheid en onkreukbaarheid bij een lange en veeleisende taak welke om de liefde van Christus en voor de eenheid van zijn Kerk werd ondernomen.

Document

Naam: GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN PAUS JOHANNES PAULUS II EN AARTSBISSCHOP RUNCIE VAN CANTERBURY
In de Kathedraal van Canterbury
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Datum: 29 mei 1982
Copyrights: © 1982, Archief van de Kerken 37e jrg, p. 1139-1141
Bewerkt: 23 maart 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test