• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Sinds die ontmoeting is er veel veranderd. God heeft ons in staat gesteld vele stappen tot wederzijds begrip en tot toenadering te zetten. Sta mij toe uw aandacht te richten op enige oecumenische gebeurtenissen, die sindsdien wereldwijd hebben plaatsgevonden: de publicatie van de Encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ut Unum Sint
Over de inzet voor de oecumene
(25 mei 1995)
; de christologische overeenstemming met de pre-Chalcedonische Kerken; de ondertekening van de Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Gemeenschappelijke Verklaring over de Rechtvaardigingsleer door de Rooms Katholieke Kerk en Lutherse Wereld Federatie
(31 oktober 1999)
in Augsburg; de ontmoeting bij gelegenheid van het grote Jubileum van het jaar 2000 en de oecumenische herdenking van de geloofsgetuigen van de twintigste eeuw; de hervatting van de dialoog tussen katholieken en orthodoxen op wereldniveau; de uitvaart van Johannes Paulus II met de deelname van bijna alle Kerken en kerkelijke gemeenschappen. Ik weet dat ook hier in Polen dit broederlijk streven naar eenheid concrete resultaten heeft opgeleverd. In dit verband wil ik noemen: de ondertekening in het jaar 2000, ook in deze kerk, van de verklaring van de wederzijdse dooperkenning door de Rooms-Katholieke Kerk en de in de Poolse Oecumenische Raad verenigde Kerken; de oprichting van de Commissie voor de Betrekkingen tussen de Poolse Bisschoppenconferentie en de Poolse Oecumenische Raad, waartoe de katholieke bisschoppen en de leiders van de andere Kerken behoren; de oprichting van de bilaterale Commissie voor de theologische dialoog tussen katholieken en orthodoxen, lutheranen, leden van de Poolse nationale Kerk, mariaviten en adventisten; de uitgave van de oecumenische vertaling van het Nieuwe Testament en de psalmen; het initiatief genaamd ‘Kersthulpactie voor kinderen’, waarin de charitatieve organisaties van de katholieke alsook van de orthodoxe en de protestantse Kerk samenwerken.

Document

Naam: BIJ DE OECUMENISCHE ONTMOETING
Lutherse Kerk van de H. Drie-eenheid - Warschau
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 25 mei 2006
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana / SRKK, Utrecht
Vert.: dr. N. Stienstra; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test