• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De harmonische ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid openbaart geleidelijk in de mens het beeld van kind van God. 'De waarachtige opvoeding beoogt de vorming van de menselijke persoonlijkheid als gericht op haar uiteindelijk doel'. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de Christelijke opvoeding, Gravissimum Educationis (28 okt 1965), 1 Toen het Tweede Vaticaans Concilie de christelijke opvoeding behandelde, heeft het op de noodzaak gewezen, dat kinderen en jongeren 'op positieve en voorzichtige wijze seksueel moeten worden voorgelicht'. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de Christelijke opvoeding, Gravissimum Educationis (28 okt 1965), 1 De Congregatie voor de katholieke opvoeding acht het haar plicht om, zoals reeds bepaalde bisschoppenconferenties voor hun gebied hebben gedaan, op het terrein van haar bevoegdheid haar bijdrage te leveren voor de toepassing van de Concilieverklaring.

Dit document dat met de hulp van deskundigen in opvoedingsproblemen is opgesteld en aan een brede consultatie werd onderworpen, heeft een nauwkeurig doel voor ogen: het bestuderen van het pedagogisch aspect van de seksuele opvoeding en het geven van enkele geschikte richtlijnen voor de algehele vorming van de christen, overeenkomstig ieders roeping.

Ook wanneer niet telkens een beroep wordt gedaan op uitdrukkelijke citaten, veronderstelt het altijd de leerstellige beginselen en de betreffende morele normen overeenkomstig het leergezag van de kerk.

De congregatie is zich bewust van de culturele en sociale verschillen die in de verschillende landen bestaan. Daarom moeten deze richtlijnen beslist door de respectieve episcopaten worden aangepast aan de eigen pastorale noodwendigheden van elke plaatselijke kerk.

Document

Naam: EDUCATIEVE RICHTLIJNEN OVER DE MENSELIJKE LIEFDE
Schets voor een seksuele opvoeding
Soort: Congregatie Katholieke Vorming (seminaries en universiteiten)
Datum: 1 november 1983
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken, jrg. 39, nr. 2, p. 17-28
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test