• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ook wanneer de opvoeder de nodige hoedanigheden bezit voor een seksuele opvoeding in groepsverband, moet hij nog altijd de concrete situatie van de groep zelf in aanmerking nemen. Dit geldt vooral in het geval van gemengde groepen waarvoor bijzondere voorzorgen moeten worden genomen. In alle gevallen moeten de verantwoordelijke gezagsdragers met de ouders onderzoeken of het nuttig is op deze wijze door te gaan. Gezien de ingewikkeldheid van het probleem is het goed gelegenheid tot gesprekken te geven om degenen die men wil opvoeden te helpen raad of verduidelijkingen te vragen die hij tegenover anderen niet kan uitspreken wegens een natuurlijk schaamtegevoel. Alleen een nauwe samenwerking tussen de school en het gezin zal een nuttige uitwisseling van ervaringen kunnen waarborgen tussen ouders en leerkrachten voor het welzijn van de leerlingen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 58

Het komt de bisschoppen toe aanwijzingen te geven over de seksuele opvoeding in groepsverband, vooral als deze gemengd zijn, met inachtneming van de schoolwetgeving en de plaatselijke omstandigheden.

Document

Naam: EDUCATIEVE RICHTLIJNEN OVER DE MENSELIJKE LIEFDE
Schets voor een seksuele opvoeding
Soort: Congregatie Katholieke Vorming (seminaries en universiteiten)
Datum: 1 november 1983
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken, jrg. 39, nr. 2, p. 17-28
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test