• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Onderwezen in de waarde en verhevenheid van het sacrament van het huwelijk, dat de genade en roeping van het doopsel voor hen verbijzondert, moeten de christelijke echtgenoten bewust de waarden en bijzondere verplichtingen van hun morele leven beleven als eis en vrucht van de genade en de werking van de Geest 'door een speciaal sacrament gesterkt en als het ware gewijd tot de plichten en waardigheid van hun levensstaat'. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48 Om hun seksualiteit te beleven en de verantwoordelijkheden te vervullen overeenkomstig het goddelijk plan, Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Het menselijk leven en geboorteregelingen, Humanae Vitae (25 juli 1968), 10 is het bovendien van belang dat de echtgenoten op de hoogte zijn van de natuurlijke methoden om hun vruchtbaarheid te regelen. Zoals Johannes Paulus II heeft gezegd, ' ... alles moet gedaan worden opdat een dergelijke kennis toegankelijk is voor alle echtgenoten en eerder nog voor de jongeren, door middel van een duidelijke, tijdige en serieuze voorlichting en opvoeding, door echtparen, artsen en deskundigen'. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 33 Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Het menselijk leven en geboorteregelingen, Humanae Vitae (25 juli 1968), 14-17. Over de momenteel wijdverbreide anticonceptiepropaganda De anticonceptie welke tegenwoordig aanhoudend wordt gepropageerd is duidelijk in strijd met de christelijke idealen en morele normen waarvan de Kerk de lerares is. Dit feit maakt het nog dringender nodig, dat de leer van de Kerk over de kunstmatige voorbehoedsmiddelen en de motieven van deze leer aan de jongeren op de juiste wijze worden bijgebracht om hen voor te bereiden op een verantwoorde huwelijksverbintenis vol liefde en open voor het leven.

Document

Naam: EDUCATIEVE RICHTLIJNEN OVER DE MENSELIJKE LIEFDE
Schets voor een seksuele opvoeding
Soort: Congregatie Katholieke Vorming (seminaries en universiteiten)
Datum: 1 november 1983
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken, jrg. 39, nr. 2, p. 17-28
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test