• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Jezus heeft bovendien door woord en voorbeeld op de roeping tot maagdelijkheid gewezen omwille van het rijk der hemelen. Vgl. Mt. 19, 3-12 De maagdelijkheid is een roeping tot liefde: zij maakt het hart vrijer om God te beminnen. Vgl. 1 Kor. 7, 32-34 Vrij van de verplichtingen van de echtelijke liefde kan het maagdelijk hart zich daarom meer beschikbaar voelen voor de liefde om niet voor de broeders.

De maagdelijkheid omwille van het rijk der hemelen drukt daarom beter de overgave van Christus aan de Vader uit voor zijn broeders en beeldt met grotere nauwgezetheid de werkelijkheid van het eeuwig leven uit, waarvan het hele wezen liefde is. Vgl. 1 Kor. 7, 32-34 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 16

De maagdelijkheid sluit ongetwijfeld het afstand doen in van de liefdesvorm die typisch is voor het huwelijk, maar deze afstand wordt gedaan om dieper het dynamisme te aanvaarden van de offervaardige openheid voor de anderen, welke in de seksualiteit ligt, en haar open te stellen voor de omvormende kracht van de aanwezigheid van de Geest die de Vader en de broeders leert liefhebben zoals de Heer Jezus.

Document

Naam: EDUCATIEVE RICHTLIJNEN OVER DE MENSELIJKE LIEFDE
Schets voor een seksuele opvoeding
Soort: Congregatie Katholieke Vorming (seminaries en universiteiten)
Datum: 1 november 1983
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken, jrg. 39, nr. 2, p. 17-28
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test