• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De heiligen: getuigen van eucharistisch leven
In H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Novo millennio ineunte
Een nieuw millennium
(6 januari 2001)
nodigt de Paus uit om heel de pastorale weg van de Kerk te plaatsen in het perspectief van de "heiligheid". Dat moet dan zeker ook in het bijzonder gelden voor een jaar dat helemaal geconcentreerd is op de eucharistische spiritualiteit. De Eucharistie maakt ons heilig en er kan geen heiligheid bestaan die niet verankerd is in het eucharistisch leven: "Hij die mij eet, zal leven door Mij".

Van deze waarheid getuigt de geloofszin ("sensus fidei") van heel het volk van God. Maar op een bijzondere manier getuigen de Heiligen ervan, in wie het Paasmysterie van Christus straalt. In H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ecclesia de Eucharistia
De Kerk leeft van de Eucharistie
(17 april 2003)
heeft Johannes Paulus II geschreven: "Laten we ons, dierbare broeders en zusters, begeven in de school van de heiligen, de grote verkondigers van de ware eucharistische vroomheid. In hen bereikt de theologie van de Eucharistie de volle glans van de geleefde werkelijkheid , ze 'steekt ons aan' en om zo te zeggen 'verwarmt' ons." Dat is iets wat voor alle Heiligen geldt.

Sommigen onder hen hebben deze dimensie bijzonder intens beleefd met speciale gaven van de heilige Geest, zodat ze hun broeders aanvuurden met hun liefde zelf voor de Eucharistie. Hier zouden ontelbaar veel voorbeelden van gegeven kunnen worden: van Ignatius van Antiochië tot Ambrosius, van Bernardus tot Thomas van Aquino, van Paschalius Baylón tot Alfonsus Maria dei Liguori, van Catharina van Siëna tot Theresia van Avila, van Julien Eymard tot pater Pio van Pietrelcina, tot aan de "martelaren van de Eucharistie" van de oude en van de moderne tijd, van Tarcisius tot Nicolaas Pieck en zijn gezellen en Petrus Maldonado.

Het Jaar van de Eucharistie zal de gelegenheid bieden deze "getuigen" opnieuw te ontdekken, hetzij tussen hen die op het niveau van de universele Kerk het bekendst zijn, hetzij tussen hen die in de particuliere Kerken het meest herdacht worden. Het is te wensen dat het theologisch onderzoek zich in hen interesseert, omdat het leven van de heiligen een belangrijke "vindplaats van theologisch inzicht" is: in de Heiligen "spreekt God tot ons" en hun geestelijk ervaring, waarvoor de kerkelijke onderscheiding der geesten garant staat, werpt licht op het Mysterie van de Eucharistie. Door te wandelen in hun licht en in hun voetsporen zal het gemakkelijker zijn dit Jaar van genade echt vruchtbaar te laten worden.

Document

Naam: HET JAAR VAN DE EUCHARISTIE - SUGGESTIES EN VOORSTELLEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 15 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Pastoor Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test