• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maria: beeld van de "eucharistische" Kerk
"Wanneer wij de innige betrekking, die de Kerk met de Eucharistie verbindt, in haar volle rijkdom willen herontdekken, mogen wij Maria, Moeder en model van de Kerk, niet vergeten." Zo begint het zesde hoofdstuk van de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ecclesia de Eucharistia
De Kerk leeft van de Eucharistie
(17 april 2003)
, waarin Johannes Paulus II herinnert aan de diepe betrekking die Maria onderhoudt met de Eucharistie en met de Kerk die leeft van het Sacrament van het altaar. De ontmoeting met "de God met ons en voor ons" sluit de Maagd Maria in.

Het Jaar van de Eucharistie vormt ook een gunstige gelegenheid om dit aspect van het Mysterie te verdiepen. Om ten volle de betekenis van de Eucharistieviering te beleven zodat deze onze leven tekent, is er niets beters dan zich te laten "opvoeden" door Maria, de "eucharistische vrouw".

Daarbij is het belangrijk dat men zich herinnert wat de Paus in H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Rosarium Virginis Mariae
Over de allerheiligste Rozenkrans
(16 oktober 2002)
heeft gezegd over het "gelijkvormig worden aan Christus met Maria": zij "voert ons op een natuurlijke wijze binnen in het leven van Christus en doet ons als het ware zijn gezindheid ademen". Van de andere kant - zo schrijft de Paus nog in H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ecclesia de Eucharistia
De Kerk leeft van de Eucharistie
(17 april 2003)
- ontvangen wij in de viering van de Eucharistie in zekere zin tegelijk met de gedachtenis van de dood van Christus, steeds ook de gave van Maria, die de Gekruisigde ons als Moeder heeft geschonken in de persoon van Johannes: "De gedachtenis van Christus' dood in de Eucharistie beleven betekent ook het voortdurend ontvangen van deze gave. Dat betekent dat wij degene die ons telkens opnieuw als Moeder wordt geschonken, net als Johannes aanvaarden. Het betekent ook dat wij ons ervoor inzetten gelijkvormig aan Christus te worden en ons daarvoor in de school van Maria begeven om ons door haar te laten begeleiden. Maria is met de Kerk en als Moeder van de Kerk in iedere Eucharistieviering aanwezig." H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 57

Deze themata verdienen dit jaar tot voorwerp van speciale meditatie te worden gemaakt.

Over de viering van de Eucharistie in communio met Maria, door daarin de houdingen van eredienst voort te zetten die op voorbeeldige wijze in haar stralen, kan men lezen in het Mariamissaal.

Document

Naam: HET JAAR VAN DE EUCHARISTIE - SUGGESTIES EN VOORSTELLEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 15 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Pastoor Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test