• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De eucharistische spiritualiteit
In de Apostolische Brief H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Spiritus et Sponsa
Bij de veertigste verjaardag van de Constitutie Sacrosanctum Concilium, over de heilige Liturgie
(4 december 2003)
bij gelegenheid van de veertigste verjaardag van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
, heeft de Paus de wens geuit dat er zich in de Kerk een "liturgische spiritualiteit" ontwikkelt. Het gaat hier om een liturgie die het bestaan voedt en richting geeft en die aan het leven van de gelovige de vorm geeft van een echte "geestelijke eredienst". Als er geen "liturgische spiritualiteit" geleefd en beoefend wordt, verwordt de liturgische praktijk gemakkelijk tot "ritualisme" en vervliegt de genade die aan de viering ontspringt.

Dat geldt in het bijzonder voor de Eucharistie: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ecclesia de Eucharistia
De Kerk leeft van de Eucharistie
(17 april 2003)
. Naar haar eigen waarheid staat de viering van de Eucharistie in functie van het leven in Christus, binnen de Kerk, door de kracht van de heilige Geest. Daarom moet er zorg besteed worden aan de beweging die gaat van de gevierde Eucharistie naar de geleefde Eucharistie: van het mysterie waarin geloofd wordt, naar het leven dat zich vernieuwt. Met het oog daarop biedt deze handreiking ook een hoofdstuk met daarin een schets van een eucharistische spiritualiteit. In dit inleidend referentiekader is het nuttig alvast enkele bijzonder betekenisvolle punten aan te stippen:

  • de Eucharistie is hoogtepunt en bron van het geestelijk leven als zodanig en gaat daarin uit boven de vele wegen van de spiritualiteit;
  • het regelmatig gevoed worden met de Eucharistie ondersteunt het beantwoorden aan de genade bij de verschillende roepingen en levensstaten (gewijde bedienaren, gehuwden en ouders, religieuzen...) en verheldert de diverse bestaanssituaties (vreugde en verdriet, problemen en plannen, ziekten en beproevingen...);
  • de naastenliefde, de eendracht, de broederlijke liefde zijn vruchten van de Eucharistie en maken de sacramentele vereniging met Christus zichtbaar; tegelijkertijd vormt de beoefening van de naastenliefde in de staat van genade een voorwaarde om ten volle de Eucharistie te kunnen vieren. Zij is "bron", maar ook "epifanie" van communio;
  • het gezelschap van Christus in ons en onder ons wekt op tot getuigenis in het dagelijkse leven en vormt het zuurdeeg waarmee de bouw van de aardse stad doordesemd moet worden: de Eucharistie is beginsel en ontwerp van zending.

Document

Naam: HET JAAR VAN DE EUCHARISTIE - SUGGESTIES EN VOORSTELLEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 15 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Pastoor Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test