• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Amper een jaar na de sluiting van het Jaar van de Rozenkrans een nieuw initiatief van de heilige Vader: het Jaar van de Eucharistie (oktober 2004 - oktober 2005). Beide initiatieven hangen met elkaar samen. Zij passen immers in het kader van de pastorale oriëntatie die de Paus aan de Kerk gegeven heeft met zijn Apostolische Brief H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Novo millennio ineunte
Een nieuw millennium
(6 januari 2001)
. Daarin zette hij, in het spoor van het Tweede Vaticaans Concilie en van het grote Jubileum, de beschouwing van het gelaat van Christus in het middelpunt van het kerkelijk engagement.

In zijn brief H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Rosarium Virginis Mariae
Over de allerheiligste Rozenkrans
(16 oktober 2002)
heeft de Paus ons immers uitgenodigd Christus te beschouwen met de blik en met het hart van Maria. Daarna kwam de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ecclesia de Eucharistia
De Kerk leeft van de Eucharistie
(17 april 2003)
, die ons bij "de bron" en het "hoogtepunt" van heel het christelijk leven bracht en ons uitnodigde met nieuwe vurigheid de Eucharistie te vieren en te aanbidden. In samenhang met de encycliek heeft de Instructie Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Redemptionis Sacramentum
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
(25 maart 2004)
herinnerd aan de plicht die ieder heeft om ervoor te zorgen dat er sprake is van een eucharistische liturgie die een zo groot Mysterie waardig is.

Het Jaar van de Eucharistie, dat z´n inleiding en oriëntatie gekregen heeft met de apostolische Brief H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Mane nobiscum, Domine
Blijf bij ons, Heer
(7 oktober 2004)
biedt ons nu een belangrijke pastorale aanleiding om heel de christengemeenschap ervoor te sensibiliseren van dit wonderbaar Offer en Sacrament het hart van haar leven te maken.

Voor de invulling van dit Jaar heeft de heilige Vader het initiatief overgelaten aan de particuliere Kerken. Toch heeft hij aan de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de regeling van de Sacramenten gevraagd "suggesties en voorstellen" te doen die nuttig zouden kunnen zijn voor allen, zowel voor de Herders als alle pastorale medewerkers op ieder niveau, die gevraagd zullen worden hun bijdrage te leveren.

Dat bepaalt het karakter van deze handreiking. Zij heeft geen enkele pretentie uitputtend te zijn, maar beperkt zich ertoe in grote lijnen suggesties te geven die werkzaam zijn. Soms worden aandachtsvelden en themata maar heel even aangeduid om ze niet te vergeten. Een hoofdstuk met een schets van een eucharistische "spiritualiteit" kan hopelijk van nut zijn, minstens als stimulans, in het kader van initiatieven op het terrein van de catechese en vorming. Want het is belangrijk dat de Eucharistie niet alleen benaderd wordt vanuit de invalshoek van het "vieren", maar ook als een levensontwerp op basis van een authentieke "eucharistische spiritualiteit".

Wij danken de heilige Vader voor dit nieuwe "geschenk" en vertrouwen het welslagen van dit Jaar toe aan de voorspraak van de Moeder van God. Moge in de leerschool van "de vrouw van de Eucharistie" de "verwondering" weer levendig worden ten overstaan van het Mysterie van het Lichaam en het Bloed van Christus en heel de Kerk er weer met groter vurigheid van gaan leven.

Document

Naam: HET JAAR VAN DE EUCHARISTIE - SUGGESTIES EN VOORSTELLEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 15 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Pastoor Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test