• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Jezus is gekomen om ons de liefde van de Vader te openbaren, want “de mens kan zonder liefde niet leven” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Verlosser van de mensen, Redemptor Hominis (4 mrt 1979), 10. De liefde is namelijk de fundamentele ervaring van iedere mens, die betekenis, zin geeft aan het leven van elke dag. Door de Eucharistie gevoed, leven ook wij, naar het voorbeeld van Christus, voor Hem, om getuigen te zijn van de liefde. Als wij het sacrament ontvangen, treden wij in bloedgemeenschap met Jezus Christus. Volgens Hebreeuwse opvatting, verwijst het bloed naar het leven; zo kunnen wij zeggen dat wij door het Lichaam van Christus te nuttigen, het leven van God opnemen en de werkelijkheid met Zijn ogen leren zien, door de logica van deze wereld los te laten om de Goddelijke logica van de gave en het gratuite te volgen. De heilige Augustinus zegt dat hij in een visioen de stem van de Heer dacht te horen die zei: “Ik ben het voedsel van de volwassenen. Wordt groot en ge zult Mij eten, echter zonder Mij in u te veranderen als voedsel voor uw vlees; gij zult echter in Mij veranderen” H. Augustinus, Belijdenissen, Confessiones. VII, 10, 16. Als wij Christus ontvangen, verspreidt de liefde van God zich in ons, verandert zij ons hart radicaal en maakt ons bekwaam tot daden die krachtens het goede dat zich verspreidt, het leven van onze naasten kunnen veranderen. De liefde is bekwaam een waarachtige en blijvende verandering van de samenleving te bewerken door werkzaam te zijn in de harten en geesten van de mensen; en wanneer zij waarachtig beleefd wordt, is zij “de voornaamste drijfveer voor de waarachtige ontwikkeling van iedere mens en van de gehele mensheid” Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 1. Het getuigenis van de liefde is voor een leerling van Jezus geen voorbijgaand gevoel doch in tegendeel, het is wat het leven in alle omstandigheden vorm geeft. Ik moedig u allen aan, in het bijzonder de Caritas en de diakens, u in te zetten op dit delicate en fundamentele domein van de opvoeding tot naastenliefde, als permanente dimensie van het persoonlijke en het gemeenschapsleven.

Document

Naam: "ALS ZE HUN OGEN OPENEN, HERKENNEN ZE HEM EN VERKONDIGEN HEM". DE ZONDAGSE EUCHARISTIE IS DE GETUIGENIS VAN LIEFDE
Bij de opening van de kerkelijke bijeenkomst van het diocees Rome in de Sint Jan van Lateranen
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 15 juni 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test