• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Mis die gevierd wordt met respect voor de liturgische voorschriften en met gepaste waardering voor de rijkdom van tekens en gebaren, begunstigt en bevordert de groei van het Eucharistisch geloof. In de eucharistieviering vinden wij niets uit doch treden wij binnen in een realiteit die ons voorafgaat, die zelfs hemel en aarde omvat en dus ook verleden, toekomst en heden. Deze universele openheid, deze ontmoeting met alle zonen en dochters van God, maakt de grootsheid van de Eucharistie uit: wij gaan de realiteit tegemoet van God die aanwezig is in het Lichaam en Bloed van de Verrezene in ons midden. Daarom zijn de liturgische voorschriften van de Kerk geen externe zaken maar drukken zij de werkelijkheid van de openbaring van het Lichaam en Bloed van Christus concreet uit en zo openbaart het gebed het geloof overeenkomstig het oude principe “lex orandi – lex credendi”. Daarom kunnen wij zeggen dat “de beste catechese over de Eucharistie de Eucharistie zelf is die goed gevierd wordt” Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk, Sacramentum Caritatis (22 feb 2007), 64. Het is noodzakelijk dat in de liturgie de transcendente dimensie duidelijk uitkomt, de dimensie van het mysterie, van de ontmoeting met het Goddelijke, die ook de horizontale dimensie verlicht en verheft, namelijk de band van gemeenschap en solidariteit die bestaat tussen degenen die tot de Kerk behoren. Wanneer de horizontale dimensie overheerst, begrijpt men namelijk de schoonheid, de diepte en het belang van het mysterie dat gevierd wordt, niet ten volle. Dierbare broeders in het priesterschap, de bisschop heeft u op de dag van uw priesterwijding de opdracht toevertrouwd voor te gaan in de Eucharistie. Neem de uitoefening van deze zending altijd ter harte: vier de Goddelijke geheimen met intense innerlijke participatie opdat de mannen en vrouwen van onze tijd kunnen geheiligd worden, met God in contact gebracht worden, Hij die absolute Waarheid en eeuwige Liefde is.

Document

Naam: "ALS ZE HUN OGEN OPENEN, HERKENNEN ZE HEM EN VERKONDIGEN HEM". DE ZONDAGSE EUCHARISTIE IS DE GETUIGENIS VAN LIEFDE
Bij de opening van de kerkelijke bijeenkomst van het diocees Rome in de Sint Jan van Lateranen
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 15 juni 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test