• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de gave die Jezus van zichzelf doet, vinden wij heel het nieuwe van de christelijke eredienst. In de oudheid offerden mensen dieren of eerstelingen van de aarde aan de goden. Jezus daarentegen offert zichzelf, Zijn Lichaam en heel Zijn bestaan: Hijzelf wordt in persoon dit offer dat de liturgie in de Mis opdraagt. Door de consecratie worden brood en wijn namelijk Zijn werkelijk Lichaam en Bloed. De heilige Augustinus nodigde de gelovigen uit niet te blijven staan bij wat hun ogen zien, maar verder te kijken: “Erken in het brood – zei hij – hetzelfde Lichaam dat aan het kruis hing en in de beker hetzelfde Bloed dat uit Zijn zijde vloeide” H. Augustinus, Toespraken. 228 b, 2. Om deze omvorming uit te leggen, heeft de theologie de term “transsubstantiatie” gecreëerd, een term die voor het eerst weerklonk in deze basiliek tijdens het IVe Concilie van Lateranen, waarvan binnen vijf jaar de achthonderdste verjaardag zal gevierd worden. Bij deze gelegenheid werden in de geloofsbelijdenis volgende uitspraken ingelast: “Het Lichaam en Bloed zijn in het sacrament van het altaar werkelijk bevat in de speciën van brood en wijn, het brood dat getranssubstantieerd werd in het Lichaam en de wijn in het Bloed, door Gods kracht” 4e Concilie van Lateranen, Hfd 1. Over het Katholieke geloof, Caput 1: De fide catholica (11 nov 1215), 3. Het is dus fundamenteel dat in de geloofsopvoeding van kinderen, adolescenten en jongeren, evenals in middens waar men Gods woord beluisterd, benadrukt dat Christus waarlijk, reëel en substantieel aanwezig is in het sacrament van de Eucharistie.

Document

Naam: "ALS ZE HUN OGEN OPENEN, HERKENNEN ZE HEM EN VERKONDIGEN HEM". DE ZONDAGSE EUCHARISTIE IS DE GETUIGENIS VAN LIEFDE
Bij de opening van de kerkelijke bijeenkomst van het diocees Rome in de Sint Jan van Lateranen
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 15 juni 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test