• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In heel Zijn openbare leven heeft Jezus door de verkondiging van het Evangelie en de wonderbare tekenen, de goedheid en barmhartigheid verkondigd van de Vader voor de mens. Deze zending heeft haar hoogtepunt bereikt op Golgotha, waar de gekruisigde Christus het gelaat van God heeft geopenbaard opdat de mens bij het aanschouwen van het kruis, de volheid van de liefde zou erkennen Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 12. Het offer van Calvarië wordt geheimvol in het laatste avondmaal geanticipeerd, wanneer Jezus bij het delen van het brood en de wijn met de Twaalf, ze omvormt in Zijn Lichaam en Bloed, dat Hij kort nadien als geslachtofferd Lam zou aanbieden. De Eucharistie is de gedachtenis aan de dood en verrijzenis van Jezus Christus, aan Zijn liefde tot op het einde voor ieder van ons; een gedachtenis die Hij aan de Kerk heeft willen toevertrouwen opdat zij doorheen alle tijden zou gevierd worden. Volgens de betekenis van het Joodse werkwoord “zakar”, is “gedachtenis” niet zo maar de herinnering aan iets dat in het verleden plaatshad, doch een viering die deze gebeurtenis actualiseert, zodanig dat de kracht en heilzame doeltreffendheid ervan opnieuw voortgebracht worden; zij stelt het offer tegenwoordig en actualiseert het, dat Christus eens en voor altijd op het kruis gebracht heeft aan de Vader ten bate van de mensheid Vgl. Catechismus-Compendium, Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk (28 juni 2005), 280. Dierbare broeders en zusters, in onze tijd wordt het woord “offer” niet gewaardeerd, het lijkt zelfs tot andere tijden en een andere levensopvatting te behoren. Doch, juist begrepen, is en blijft het fundamenteel want het openbaart ons met welke liefde God ons in Christus liefheeft.

Document

Naam: "ALS ZE HUN OGEN OPENEN, HERKENNEN ZE HEM EN VERKONDIGEN HEM". DE ZONDAGSE EUCHARISTIE IS DE GETUIGENIS VAN LIEFDE
Bij de opening van de kerkelijke bijeenkomst van het diocees Rome in de Sint Jan van Lateranen
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 15 juni 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test