• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Geloof kan nooit voorondersteld worden want elke generatie dient deze gave te ontvangen door de verkondiging van het Evangelie en dient de waarheid te kennen die Christus ons geopenbaard heeft. De Kerk is dus altijd begaan om iedereen de geloofsinhoud aan te bieden, die ook de leer over de Eucharistie bevat – het centrale mysterie dat “heel het geestelijk goed van de Kerk vervat, namelijk Christus zelf, ons Paaslam” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 5 -; een leer, waarvan de diepe waarde en het belang voor het bestaan van de gelovigen, vandaag helaas onvoldoende begrepen wordt. Het is daarom belangrijk dat de verschillende gemeenschappen van Rome de vereiste aanvoelen zich te verdiepen in de kennis van het mysterie van het Lichaam en Bloed van de Heer. Het is tevens noodzakelijk dat in de missionaire geest die wij willen onderhouden, het engagement om dit Eucharistische geloof te verkondigen, toeneemt opdat elke mens Jezus Christus zou ontmoeten, die ons de nabije God, de Vriend van de mensheid, heeft geopenbaard en hiervan te getuigen door een leven dat spreekt van naastenliefde.

Document

Naam: "ALS ZE HUN OGEN OPENEN, HERKENNEN ZE HEM EN VERKONDIGEN HEM". DE ZONDAGSE EUCHARISTIE IS DE GETUIGENIS VAN LIEFDE
Bij de opening van de kerkelijke bijeenkomst van het diocees Rome in de Sint Jan van Lateranen
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 15 juni 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test