• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aan het begin van mijn pontificaat heb ik in de Encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Redemptor Hominis
De Verlosser van de mensen
(4 maart 1979)
deze thematiek uitvoerig uitgewerkt, en in verschillende andere omstandigheden weer opgepakt. Het jubileum vormde het gunstige moment om de aandacht van de gelovigen op deze fundamentele waarheid te vestigen. De voorbereiding van dit grote gebeuren stond helemaal in het teken van de Drie-eenheid, terwijl Christus centraal stond. In deze opzet mocht uiteraard de Eucharistie niet worden vergeten. Nu wij ons opmaken een jaar van de Eucharistie te gaan vieren, herinner ik er graag aan dat ik al in H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Tertio millennio adveniente
Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert
(10 november 1994)
schreef: "Het jaar 2000 zal een intens eucharistisch jaar zijn: in het sacrament van de Eucharistie blijft de Heiland, die 20 eeuwen geleden vleesgeworden is in de schoot van Maria, zich geven aan de mensheid als bron van goddelijk leven." H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert, Tertio millennio adveniente (10 nov 1994), 55 Het Internationaal Eucharistisch Congres dat in Rome gevierd werd, gaf concrete invulling aan dit aspect van het Grote Jubileum. Hier past het ook eraan te herinneren dat ik, terwijl de voorbereiding van het Jubileum in volle gang was, in de apostolische Brief H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Dies Domini
Over de heiliging van de zondag
(31 mei 1998)
de gelovigen heb voorgehouden zich te bezinnen op de zondag als dag van de verrezen Heer en als bijzondere dag van de Kerk. Ik heb toen allen uitgenodigd om de Eucharistieviering opnieuw te ontdekken als het hart van de zondag. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de heiliging van de zondag, Dies Domini (31 mei 1998), 32-34

Document

Naam: MANE NOBISCUM, DOMINE
Blijf bij ons, Heer
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Pastoor Chr. van Buijtenen, pr. (definitieve versie)
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test