• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tien jaar geleden mocht ik tot mijn vreugde in H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Tertio millennio adveniente
Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert
(10 november 1994)
(10 november 1994) de Kerk de weg wijzen van voorbereiding op het Grote Jubileum van het Jaar 2000. Naar mijn gevoelen tekende zich die historische aanleiding aan de horizon af als een grote genade. Nee, ik maakte mij niet de illusie dat een eenvoudige gebeurtenis op chronologisch vlak, hoe suggestief ook, uit zichzelf grote veranderingen te weeg zou brengen. Helaas wijzen de feiten sinds het begin van het nieuwe millennium op een wreed soort continuïteit met de gebeurtenissen van voor de eeuwwisseling, en dikwijls met de allerergste daarvan. Een scenario is komen opdoemen dat, naast troostrijke perspectieven, donkere schaduwen van geweld en bloed laat zien die ons steeds weer bedroeven. Maar toen ik de Kerk uitnodigde om het Jubileum te vieren van tweeduizend jaar Menswording was ik er terdege van overtuigd - en dat ben ik nu meer dan ooit - te werken voor de "lange termijnen" van de mensheid.

Christus is inderdaad het middelpunt, niet alleen van de geschiedenis van de Kerk, maar ook van de geschiedenis van de mensheid. In Hem wordt alles onder één hoofd gebracht. Vgl. Ef. 1, 10 Vgl. Kol. 1, 15-20 Wie herinnert zich niet het élan waarmee het Tweede Vaticaans Concilie met de woorden van paus Paulus VI beleed dat Christus "het doel is van de mensengeschiedenis, het punt waarnaar alle verlangens van de geschiedenis en van de beschaving convergeren, het centrum van de mensheid, de vreugde van alle harten en de vervulling van hun verlangens." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 45 Het onderricht van het Concilie droeg nieuwe en verdiepte kennis aan van het wezen van de Kerk, terwijl het de harten van de gelovigen opende voor een opmerkzamer begrip van zowel de geloofsgeheimen als de aardse werkelijkheden zelf in het licht van Christus. In Hem, het vleesgeworden Woord, is immers niet alleen het mysterie van God geopenbaard, maar ook het mysterie zelf van de mens. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 22 In Hem vindt de mens verlossing en volheid.

Document

Naam: MANE NOBISCUM, DOMINE
Blijf bij ons, Heer
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Pastoor Chr. van Buijtenen, pr. (definitieve versie)
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test