• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ik wil daarmee voornamelijk twee belangrijke doeleinden bereiken: van de ene kant eer betuigen aan dat H. Paus Paulus VI - Encycliek
Populorum Progressio
Over de ontwikkeling van de volken
(26 maart 1967)
van Paulus VI en aan de leer ervan; van de andere kant in de lijn die getrokken is door mijn vereerde voorgangers op de Stoel van Petrus, de continuïteit en de voortdurende vernieuwing van de sociale leer bevestigen. Want continuïteit en vernieuwing vormen een bewijs van de blijvende waarde van de leer van de kerk. Dit tweevoudige kenmerk is karakteristiek voor haar leer op sociaal gebied. Enerzijds is zij blijvend, want zij blijft dezelfde in haar diepste inspiratie, in haar 'beginselen tot bezinning', haar 'beoordelingsnormen', haar fundamentele 'richtlijnen tot handelen' Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Over de christelijke vrijheid en bevrijding, Libertatis conscientia (22 mrt 1986) Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Brief, Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum, Octogesima Adveniens (14 mei 1971) en vooral in haar levende band met het evangelie van de Heer; anderzijds is zij altijd nieuw, want zij is onderhevig aan de noodzakelijke en gewenste aanpassingen die gesuggereerd worden door het veranderen van de historische omstandigheden en door het onophoudelijke verloop van de gebeurtenissen waarin het leven van de mensen en van de maatschappij zich afspeelt.

Document

Naam: SOLLICITUDO REI SOCIALIS
De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 30 december 1987
Copyrights: © 1987, Stg. RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 22 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test