• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Eerbiedwaardige broeders, dierbare zonen en dochters, heil en apostolische zegen!
De sociale zorg van de Kerk die een authentieke ontwikkeling van de mens en de maatschappij beoogt welke de menselijke persoon in al zijn dimensies eerbiedigt en bevordert, is steeds op de meest verschillende wijzen tot uitdrukking gekomen. Eén van de bevoorrechte middelen waarmee de Kerk in de jongste tijd tussenbeide is gekomen, is het leergezag van de pausen dat, vanaf de encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
van Leo XIII als referentiepunt, dikwijls gehandeld heeft over het sociale vraagstuk en de publicatie van de verschillende sociale documenten enige malen heeft laten samenvallen met de herdenking van dat eerste document. Paus Pius XI, Encycliek, Over de aanpassing van de sociale orde, Quadragesimo Anno (15 mei 1931) H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961) H. Paus Paulus VI, Apostolische Brief, Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum, Octogesima Adveniens (14 mei 1971) H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981) Paus Pius XII, Radiotoespraak, Op het Hoogfeest van Pinksteren ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Rerum Novarum, La Solennità (1 juni 1941). De pausen hebben niet nagelaten door die interventies ook nieuwe aspecten van de sociale leer van de Kerk toe te lichten. Daardoor is, te beginnen bij de zeer waardevolle inbreng van Leo XIII welke door de volgende bijdragen van het leergezag verrijkt is, een bijgewerkt leerstellig 'corpus' gevormd, dat zich ontwikkelt naarmate de Kerk in het volle licht van het door Jezus Christus geopenbaarde Woord Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 4 en onder de bijstand van de heilige Geest Vgl. Joh. 14, 16.26 Vgl. Joh. 16, 13-15 de gebeurtenissen interpreteert terwijl deze zich in de loop van de geschiedenis afspelen. Zo tracht zij de mensen te leiden bij het beantwoorden aan hun roeping om de aardse maatschappij op verantwoorde wijze op te bouwen, ook met behulp van de rationele reflectie en van de menselijke wetenschappen.

Document

Naam: SOLLICITUDO REI SOCIALIS
De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 30 december 1987
Copyrights: © 1987, Stg. RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 22 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test