• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De meest zware delicten zowel inzake de viering van de sacramenten als tegen de moraal, voorbehouden aan de Congregatie voor de Geloofsleer, zijn:

  • delicten tegen de moraal, zijnde: het delict tegen het zesde gebod van de Catechismus-Compendium
    Tien Geboden
    ()
    , uitgevoerd door een clericus met een minderjarige jonger dan 18 jaar
Aan het apostolische Tribunaal van de Congregatie voor de Geloofsleer zijn enkel deze delicten voorbehouden welke boven zijn opgesomd met hun definitie.
Telkens een ordinarius of overste bericht krijgt van een minstens waarschijnlijk voorbehouden delict en nadat hij een eerste onderzoek heeft verricht, meldt hij dit aan de Congregatie voor de Geloofsleer, welke, -tenzij zij wegens bijzondere omstandigheden de zaak voor zichzelf opeist-, aan de ordinarii of oversten beveelt, bij het geven van gepaste normen, over te gaan tot verdere stappen door middel van het eigen tribunaal.

Het recht op beroep tegen de uitspraak van eerste instantie, zowel van de kant van de aangeklaagde of van zijn verdediger als van de kant van de ‘promotor iustitiae’ verblijft enkel en als geldig bij het hoogste Tribunaal van dezelfde Congregatie.

Document

Naam: AD EXSEQUENDAM - DE DELICTIS GRAVIORIBUS
Aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk en andere Ordinarii en Verantwoordelijken die het aanbelangt over de meest zware delicten voorbehouden aan dezelfde Congregatie voor de Geloofsleer
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 18 mei 2001
Copyrights: © AAS 93 (2001) 785-788
© 2010 Vert. uit het Latijn: Drs. J. Vijgen; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test