• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ter toepassing van de kerkelijke wet, die in artikel 52 van de H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
zegt: “{De Congregatie voor de Geloofsleer} behandelt delicten die tegen het geloof en ook meest zware delicten die tegen de zeden of bij de viering van de Sacramenten zijn begaan, die aan haar zijn voorgelegd, en - als dat nodig is - gaat zij voort tot het verklaren of opleggen van canonieke straffen volgens de norm van het gemene en het eigen recht” H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Over de hervorming van de Romeinse Curie, Pastor Bonus (28 juni 1988), 52, was het eerst en vooral noodzakelijk de wijze van proces te bepalen betreffende de delicten tegen het geloof. Dit is gebeurd met de normen, getiteld ‘Congregatie voor de Geloofsleer
Agendi ratione in doctrinarum examine
Decreet over doctrinaire onderzoeken (29 juni 1997)
’, geratificeerd en bevestigd door Paus Johannes Paulus II, met de artikels 28-29, samen goedgekeurd in forma specifica. Congregatie voor de Geloofsleer, Decreet over doctrinaire onderzoeken, Agendi ratione in doctrinarum examine (29 juni 1997), 28-29

Ongeveer tezelfdertijd heeft de Congregatie voor de Geloofsleer in een commissie ‘ad hoc’ zich toegelegd op de zorgvuldige studie van de canons over de delicten, zowel in de Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
als ook in de Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
, om “de meest zware delicten die tegen de zeden of bij de viering van de Sacramenten zijn begaan” te bepalen en om ook de bijzondere, procedure-normen “om kerkrechterlijke sancties af te kondigen en op te leggen” te vervolmaken, aangezien de Instructie Heilig Officie
Crimen sollicitationis
Over het omgaan met gevallen van pedofilie door geestelijken (16 maart 1962)
, welke tot nu toe van kracht was en gepubliceerd door de Allerheiligste Congregatie van het Heilig Officie op 16 maart 1962 , herzien moest worden na de afkondiging van het nieuwe Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
.

Na een aandachtig onderzoek van de wensen en de gepaste consultaties heeft de commissie dit werk eindelijk voltooid. De vaders van de Congregatie voor de Geloofsleer hebben dit werk nog nauwkeuriger onderzocht en aan de Paus voorgelegd de conclusies omtrent de bepaling van de meest zware delicten en omtrent de wijze van procedure in het afkondigen of opleggen van sancties. Dit alles blijft stevig binnen de exclusieve competentie van dezelfde Congregatie als apostolisch Tribunaal. Al deze zaken zijn door de Paus goedgekeurd, bevestigd en afgekondigd geworden door de Apostolische Brief, gegeven in de vorm van een motu proprio, H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Sacramentorum sanctitatis tutela
Afkondiging van de normen betreffende de meest ernstige delicten, voorbehouden aan de Congregatie voor de Geloofsleer
(30 april 2001)
.

Document

Naam: AD EXSEQUENDAM - DE DELICTIS GRAVIORIBUS
Aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk en andere Ordinarii en Verantwoordelijken die het aanbelangt over de meest zware delicten voorbehouden aan dezelfde Congregatie voor de Geloofsleer
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 18 mei 2001
Copyrights: © AAS 93 (2001) 785-788
© 2010 Vert. uit het Latijn: Drs. J. Vijgen; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test