• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Laat ons bidden.

Moeder van de Kerk, wij richten ons tot U. Door uw ja-woord hebt Gij de deur geopend voor de komst van Christus in de wereld, in de geschiedenis en in ons hart. In stille nederigheid en totale beschikbaarheid hebt Gij deze roeping van de Allerhoogste ontvangen.

Maak dat ook nu vele mannen en vrouwen het dringende wordt van uw Zoon: ‘Volg mij’ weten te horen. Maak dat ze de moed vinden om hun familie, hun beslommeringen en hun binnenwereldse verwachtingen te verlaten en Christus te volgen op de weg die Hij hun wijst.

Strek uw moederhand uit over de missionarissen in de hele wereld, over de mannelijke en vrouwelijke religieuzen die bejaarden, zieken, gehandicapten en weeskinderen bijstaan, over allen die werkzaam zijn in het onderwijs. Strek uw hand uit over de leden van de seculiere instituten, die in stilte zoveel goed proberen te doen, en over hen die het geloof en de liefde beleven in een slotklooster en daar bidden voor de redding van de wereld.

Bij al deze wensen geef ik van harte mijn apostolische zegen aan u allen, mijn dierbare broeders in het bisschopsambt, aan de priesters, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen en aan heel het volk Gods. En heel in het bijzonder denk ik aan de jongeren, jongens en meisjes, die met enthousiasme en edelmoedigheid de roeping van Jezus horen en volgen.

Vaticaanstad, 16 oktober 1987.
Paus Johannes Paulus II

Document

Naam: BIJ GELEGENHEID VAN DE ROEPINGENZONDAG, 24 APRIL 1988
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 1987
Copyrights: © 1988, SRKK
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test