• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De congregatie van de geloofsleer welke zich tot de bisschoppen richt, vertrouwt tenvolle dat zij in de uitoefening van hun taak die zij van de Heer hebben ontvangen, er zorg voor dragen de leer van de Kerk over de noodzakelijkheid van het Doopsel van de kinderen in herinnering te brengen, een geschikte pastoraal te bevorderen, en hen tot de overgeleverde praktijk terug te brengen die, misschien gedreven door pastorale bezorgdheid welke de overweging waard is, van haar zijn afgeweken. Zij verlangt ook, dat zij alle priesters, christelijke ouders en gemeenschappen van de kerk van de leer en de richtlijnen van deze instructie in kennis stellen, zodat allen zich bewust worden van hun verplichtingen, en door het Doopsel van de kinderen en hun christelijke opvoeding een gemeenschappelijke dienst bewijzen aan de groei van de Kerk, die het lichaam van Christus is.

Nadat deze instructie in een gewone vergadering van deze heilige congregatie was besproken, heeft Joannes Paulus II haar tijdens een audiëntie aan ondergetekende kardinaal prefect verleend, goedgekeurd en bevolen te publiceren.

Rome, vanuit de gebouwen van de heilige Congregatie voor de Geloofsleer, 20 oktober 1980.

FRANCISCUS KARD. SEPER
Prefect

+ Fr. HIERONYMUS HAMER O.P.
Titulair aartsbisschop van Lorium
Secretaris

Document

Naam: PASTORALIS ACTIO
Instructie over het Doopsel van kinderen
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Franjo Kardinaal Seper
Datum: 20 oktober 1980
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken, jrg. 16 p. 719-730
Bewerkt: 28 juli 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test