• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Is er hier dan ruimte om te twijfelen, als de Vader duidelijk vanuit de hemel roept, zoals in het verhaal van het evangelie: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind”? Als de Zoon ook spreekt, op wie de Heilige Geest zich toont in de verschijning van een duif? Als de Heilige Geest ook spreekt, die neerdaalde in de vorm van een duif? Als David ook zegt: “De stem van de HEER over de wateren, de donder van de God van glorie, de HEER over de machtige wateren”? Als de Schrift getuigt dat op het gebed van Jerubbaäl vuur uit de hemel neerdaalde en opnieuw, als Elia bidt, vuur werd uitgezonden dat het offer verteerde.

Ga niet af op de verdiensten van de mensen, maar op het ambt van de priesters. Of, als je kijkt naar de verdiensten, denk dan aan Elia. Of aan de verdiensten van Petrus, of van Paulus, die ons dit mysterie hebben overgeleverd, welke zij ontvingen van de Heer Jezus. Tot hen, de ouden, werd een zichtbaar vuur gezonden, zodat zij zouden geloven; voor ons die geloven, werkt de Heer onzichtbaar; voor hen gebeurde dit als een schaduwbeeld, voor ons als een waarschuwing. Geloof dan dat de Heer Jezus aanwezig is door de aanroeping van de priester, Hij die zei: “Waar er twee of drie zijn, daar ben Ik ook.” Hoeveel te meer daar waar de Kerk is, en waar zijn mysteries {sacramenten} zijn, zal Hij als gift zijn Aanwezigheid meedelen.

U ging onder, toen (in het water), weet wat u geantwoord hebt op de vragen, dat u geloofde in de Vader, dat u geloofde in de Zoon, dat u geloofde in de Heilige Geest. De verklaring is niet: Ik geloof in een grotere en in een mindere en in een laagste persoon, maar u bent gebonden door de garantie van uw eigen stem, om in de Zoon te geloven op gelijke wijze als u in de Vader gelooft; en in de Heilige Geest te geloven op de zelfde wijze als u gelooft in de Zoon, met deze ene uitzondering, dat u belijdt dat u moet geloven in het kruis van de Heer Jezus alleen.

Document

Naam: DE SACRAMENTIS
Over de Sacramenten
Soort: H. Ambrosius van Milaan - Boek
Auteur: H. Ambrosius van Milaan
Datum: 1 januari 387
Copyrights: © 2010, http://kerkvaders.blogspot.com/
Vert.: Marianne Baruch
Bewerkt: 6 augustus 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test