• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Hierna werd het Heilige der Heiligen voor u geopend, u kwam binnen in het heiligdom van de wedergeboorte; herinner u wat u werd gevraagd, en wat u hebt geantwoord. U hebt de duivel en zijn werken afgezworen, de wereld met zijn luxe en plezier. Die uitspraak van u is niet vastgelegd in het dodenrijk, maar in het boek van het leven.

U zag er de diaken, de priester, en de bisschop van de geheimenissen. U sprak in tegenwoordigheid van de engelen, zoals geschreven staat: "Want op de lippen van de priester is kennis, en zij zoeken de wet van zijn mond, want hij is de engel van de Almachtige Heer". Er is geen ruimte voor misleiding of ontkenning. Hij is een engel die het Koninkrijk van Christus en het eeuwige leven verkondigt. Hij moet door u gerespecteerd worden, niet naar zijn uiterlijke verschijning, maar om zijn ambt. Bedenk wat hij heeft uitgedeeld, overweeg de leefregel die hij u gaf, erken zijn positie.

U trad binnen, zodat u uw tegenstander zou onderscheiden, die u zou gaan afzweren, als het ware recht in zijn gezicht, daarna richtte u zich naar het oosten; want wie de duivel afzweert keert zich tot Christus, en aanschouwt Hem van aangezicht tot aangezicht.

Document

Naam: DE SACRAMENTIS
Over de Sacramenten
Soort: H. Ambrosius van Milaan - Boek
Auteur: H. Ambrosius van Milaan
Datum: 1 januari 387
Copyrights: © 2010, http://kerkvaders.blogspot.com/
Vert.: Marianne Baruch
Bewerkt: 6 augustus 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test