• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gerechtigheid en sedaqah

In het hart van de wijsheid van Israël vinden we een diepe band tussen het geloof in God, die “de arme uit het stof tilt” (Ps. 113, 7), en de gerechtigheid jegens de naaste. Het Hebreeuwse woord dat de deugd van de gerechtigheid aanduidt, sedaqah, drukt dat goed uit. Want sedaqah betekent aan de ene kant het voluit aanvaarden van de wil van de God van Israël, en aan de andere kant gelijkheid in de relatie met de naaste Vgl. Ex. 20, 12- 17 , vooral met de armen, de vreemdelingen, de wezen en de weduwen Vgl. Dt. 10, 18-19 . Maar de twee betekenissen zijn met elkaar verbonden, want het geven aan de armen is voor een Israëliet niets anders dan het herstellen van wat aan God toekomt, die medelijden had met de ellende van zijn volk. Het was niet toevallig dat het toevertrouwen van de tafelen van de Wet aan Mozes op de berg Sinaï na het oversteken van de Rode Zee plaatsvond.

Luisteren naar de Wet veronderstelt het geloof in God die “het roepen van zijn volk hoorde” en hen daarna “uit de macht van de Egyptenaren bevrijdde” Vgl. Ex. 3, 8 . God luistert naar de roep van de armen en vraagt van zijn kant dat er naar Hem wordt geluisterd: Hij vraagt om gerechtigheid tegenover de arme Vgl. Sir. 4, 4-5.8-9 , de vreemdeling Vgl. Ex. 22, 20 , de slaaf Vgl. Dt. 15, 12-18 . Om rechtvaardig te kunnen zijn is het dus nodig de illusie op te geven van zelfgenoegzaamheid, die diepgewortelde houding van het teruggeplooid zijn op zichzelf die onrecht voortbrengt. Met andere woorden, er is een nog dieper gaande “exodus” nodig dan diegene die God bewerkstelligde met Mozes, een bevrijding van het hart, die de Wet alleen niet bij machte is te realiseren. Kan de mens dan nog enige hoop koesteren op gerechtigheid?

Document

Naam: “DE GERECHTIGHEID VAN GOD IS GEOPENBAARD DOOR HET GELOOF IN JEZUS CHRISTUS” (VGL. ROM 3, 21-22)
Veertigdagentijd 2010
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 30 oktober 2009
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana / Kerknet.be
Vertaling: drs. Leo van den Broek (redactie voor Vlaanderen: Geert Lesage); alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test