• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De katholieke Kerk is sinds het Tweede Vaticaanse Concilie in broederlijke relatie getreden met alle Kerken van het oosten en kerkgemeenschappen van het westen, bijzonder door het organiseren van bilaterale theologische gesprekken die convergenties gevonden hebben of ook overeenstemming op verschillende punten, waardoor de gemeenschapsbanden versterkt werden. In de loop van het voorbije jaar hebben de verschillende gesprekken positieve stappen geregistreerd. Met de orthodoxe Kerken is de Gemeenschappelijke Commissie voor Theologische Dialoog tussen de Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk (als één geheel) ter gelegenheid van de XIe voltallige zitting in Paphos, Cyprus, in oktober 2009, begonnen met de studie van een cruciaal thema in de dialoog tussen katholieken en orthodoxen: “De rol van de bisschop van Rome in de gemeenschap van de Kerk tijdens het eerste millennium”, dat wil zeggen in de tijd waarin de christenen uit oost en west in volle gemeenschap leefden met elkaar. Deze studie zal zich later uitbreiden naar het tweede millennium. Ik heb reeds meerdere keren aan de katholieken gebed gevraagd voor deze delicate dialoog die essentieel is voor heel de oecumenische beweging. Dezelfde Gemeenschappelijke Commissie heeft van 26 tot 30 januari 2009, ook de oude orthodoxe Kerken van het oosten ontmoet (Koptische, Ethiopische, Syrische, Armeense). Deze belangrijke initiatieven getuigen dat een diepgaande, hoopvolle dialoog bezig is met alle oosterse Kerken, ieder met haar eigenheid, die niet in volledige gemeenschap zijn met Rome.

Document

Naam: EENHEID, EEN GAVE GODS
Over de Bidweek voor de eenheid van de Christenen 2010
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 20 januari 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test