• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De leer van het Tweede Vaticaans Concilie is voor de katholieken een vast markeringspunt, waarop ze steeds teruggrijpen in haar houding en betrekkingen tot het Joodse volk, en vormt een nieuwe en belangrijke etappe. Dit resultaat van het Concilie geeft de opdracht om de onherroepbare weg van dialoog, broederschap en vriendschap in te slaan, een beslissende impuls te geven; een weg die zich in deze 40 jaar door belangrijke en belangwekkende stappen en tekens verdiept en ontwikkeld heeft; daarvan wil ik nogmaals het H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Ontmoeting met de Joodse gemeenschap tijdens het bezoek aan de Synagoge van Rome
(13 april 1986)
noemen; talloze andere ontmoetingen met Joodse vertegenwoordigers tijdens zijn internationale reizen moeten genoemd worden; de pelgrimage naar het Heilig Land in het jubileumjaar 2000; de documenten van de Heilige Stoel, die na de verklaring 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
hebben bijgedragen aan waardevolle oriënteringen voor een positieve ontwikkeling van de betrekkingen tussen Katholieken en Joden. Ook ik heb in deze jaren van mijn pontificaat mijn nabijheid en liefde voor het Volk van het Verbond getoond. Ik bewaar in mijn hart goede herinneringen aan alle momenten van de pelgrimsreis aan het Heilig Land, die ik tot mijn vreugde in mei van het vorige jaar heb kunnen volbrengen, als ook aan de vele ontmoetingen met Joodse gemeenten en organisaties, in het bijzonder de synagogen van Paus Benedictus XVI - Toespraak
Tijdens bezoek aan de Synagoge van Keulen
(19 augustus 2005)
en Paus Benedictus XVI - Toespraak
Privé bezoek aan de Park East Synagogue
(18 april 2008)
.

Bovendien heeft de Kerk niet verzuimd de fouten van haar zoons en dochters te betreuren en heeft ze om vergeving gevraagd voor wat op enigerlei wijze tot de gesel van antisemitisme en anti-Joodse uitingen geleid heeft. Vgl. Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen, Commissie voor religieuze betrekkingen met de Joden, Wij herinneren ons: een beschouwing over de Shoah (document) (16 mrt 1998) Moge deze wonden voor altijd genezen zijn! Hierbij komt mij steeds het van smart vervulde H. Paus Johannes Paulus II - Gebeden en Testament
Bij de Westelijke Tempelmuur (Klaagmuur)
(26 maart 2000)
uitgesproken heeft en dat als waar en oprecht in de diepte van ons hart weerklinkt: God onze Vader, U heeft Abraham en zijn nakomelingen uitgekozen, Uw naam aan de Volkeren bekend te maken: Wij ten zeerste bedroefd over de gedragingen van allen, die in de loop van de geschiedenis Uw zonen en dochters hebben laten lijden. Wij bidden om vergeving en willen ons ervoor inzetten, dat er echte broederlijkheid zal heersen met het Volk van het Verbond. H. Paus Johannes Paulus II, Gebeden en Testament, Bij de Westelijke Tempelmuur ('Klaagmuur') (26 mrt 2000)

Document

Naam: TIJDENS BEZOEK AAN DE GROTE SYNAGOGE VAN ROME
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 17 januari 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Werkvertaling
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test