• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Geachte Opperrabbijn van de Joodse Gemeente van Rome
Geachte President van de Gemeenschap van Joodse Gemeenten in Italië
Geachte President van de Joodse Gemeente van Rome
Heren Rabbijnen
Gedistingeerde Autoriteiten
Dierbare vrienden en broeders

Aan het begin van deze ontmoeting in de grote Synagoge van de Joden te Rome brengen ons de Psalmen in de geestelijke houding om dit vreugdevolle ogenblik te beleven: lofprijzing van de Heer, de grote dingen die Hij ons gedaan heeft, die met Zijn Hèsed, Zijn barmhartige liefde ons hier heeft samengebracht en de dank dat Hij ons het geschenk heeft willen geven om elkaar hier te treffen om de band, die ons samenhoud, te verstevigen en verder voort te gaan op de weg van de verzoening en broederlijkheid. In het bijzonder wil ik u, mijnheer Opperrabbijn dr Ricardo Di Segni, hartelijk danken dat u mij heeft uitgenodigd en voor de belangrijke woorden die u zojuist tot mij hebt gesproken. Ik dank de president van de Vereniging van Joodse Gemeenten in Italië, advocaat Renzo Gattenga en van de Joodse Gemeente van Rome, de heer Riccardo Pacifici, voor de vriendelijke woorden die zij zojuist tot mij gericht hebben. Mijn gedachten gaan ook uit naar het bestuur en alle aanwezigen en in het bijzonder de Joodse Gemeente van Rome en allen, die ertoe hebben bijgedragen dat dit ogenblik van ontmoeting en vriendschap, die wij nu beleven, mogelijk kon worden.

H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Ontmoeting met de Joodse gemeenschap tijdens het bezoek aan de Synagoge van Rome
(13 april 1986)
wilde hij bijna 24 jaar geleden een beslissende bijdrage leveren aan de goede betrekkingen die er tussen onze beide gemeenschappen bestaan en om ieder onbegrip en vooroordeel te overwinnen. Mijn bezoek sluit aan op de ingeslagen weg om haar te bevestigen en verstevigen. Met gevoelens van grote hartelijkheid verblijf ik onder u om u mijn hoogachting en liefde over te brengen, die de bisschop en de Kerk van Rome, zowel als de gehele katholieke Kerk heeft voor deze Joodse Gemeente en voor de Joodse gemeenschappen in de gehele wereld.

Document

Naam: TIJDENS BEZOEK AAN DE GROTE SYNAGOGE VAN ROME
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 17 januari 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Werkvertaling
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test