• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Meneer de president, de Heilige Stoel ondersteunt het recht van uw volk op een zelfstandig Palestijns thuis in het land van zijn voorouders, in veiligheid en vrede met zijn buren, binnen internationaal erkende grenzen. Ook als de verwezenlijking van dit doel vandaag de dag nog ver lijkt, roep ik toch u en uw volk op de vlam van de hoop levendig te houden, de hoop dat er een weg gevonden kan worden om te voldoen aan de legitieme aanspraken van beide kanten, van de Israëli’s en van de Palestijnen. In de woorden van de overleden Paus Johannes Paulus II, er is “geen vrede zonder gerechtigheid en geen gerechtigheid zonder vergeving” H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereldvredeszondag 2002, Geen vrede zonder gerechtigheid, geen gerechtigheid zonder vergeving (8 dec 2001). Boodschap voor Wereldvredesdag 2002. Ik roep alle partijen in dit langdurige conflict op alle wrok en verdeeldheid, die de verzoening nog in de weg staan, te overwinnen en edelmoedig en meelevend allen zonder onderscheid tegemoet te treden. Een rechtvaardige en vreedzame samenleving tussen de volken van het Nabije Oosten kan alleen tot stand komen door een geest van samenwerking en wederzijds respect, waarbij de rechten en de waardigheid van allen worden erkend en gerespecteerd. Ik vraag u allen, ik vraag uw leiders, een hernieuwde, bindende beslissing te nemen naar dit doel toe te werken. In het bijzonder roep ik de internationale gemeenschap op haar invloed aan te wenden om tot een oplossing te komen. Gelooft en vertrouwt erop dat door een eerlijke en volhardende dialoog, met volledige inachtneming van de eisen van de gerechtigheid, werkelijk een duurzame vrede voor deze landen bereikbaar is.

Document

Naam: BEGROETINGSCEREMONIE BETHLEHEM
Plein voor het presidentiële paleis – Bethlehem tijdens reis door het Heilige Land 2009
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 13 mei 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
SRKK, Vert.: Dr. N. Stienstra met medewerking van drs. N.M. Schnell, pr; alineanummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test