• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Beste Broeders en Zusters.
Met heel de kerk, buigen we ons voor deze vrouw die wij, van nu af aan, zalig in de glorie van God mogen noemen. Wij buigen ons voor deze grote dochter van Israël die in Christus, de Verlosser, de volheid van haar geloof en van de zending voor het volk Gods, heeft ontdekt.

Volgens de overtuiging van Edith Stein, verliest degene die intreedt in de Karmel niet haar familie, maar ontmoet ze opnieuw, omdat onze roeping juist het "zijn voor allen tegenover God is."

Van af het ogenblik dat zij begon te begrijpen dat het doel van Israël's volk dat staat onder het teken van het Kruis, verlangde onze nieuwe Zalige zich steeds meer aan te passen aan Christus in zijn diepe mysterie van de verlossing, om de spirituele eenwording te voelen, met de veelzijdige smarten van de mens en de onrechtvaardigheden van deze wereld die tot de hemel roepen, uit te boeten. Als Benedicta van het Kruis wilde zij haar Kruis dragen samen met dat van Christus voor de redding van haar volk, haar kerk en de hele wereld. Aan God bood zij zich aan als boetende offergave voor de ware vrede en vooral voor haar verdrukte en vernederde volk. Toen zij begreep dat God opnieuw met kracht zijn hand op zijn volk had gelegd, was zij er van overtuigd dat de bestemming van dit volk, ook haar bestemming was.

In haar voorlaatste theologisch werk "H. Edith Stein / Teresia Benedicta a Cruce
Wetenschap van het Kruis (1 augustus 1942)
", welke ze begon te schrijven in de Karmel van Echt, als Zr. Teresa Benedicta van het Kruis - welke ze echter niet kon voltooien, omdat zij haar weg van het Kruis in praktijk moest brengen - merkte zij op

" Wanneer wij over de Kennis van het Kruis spreken, bedoelen we dat niet puur theoretisch, maar drukken we een levende, reële en effectieve waarheid uit.

Toen de dreiging van de dood, die drukte op haar volk, als een dichte wolk over haar neer streek, toonde zij zich bereid om met haar eigen leven te getuigen, wat zij vroeger geleerd had: "Het is een roeping om te sterven met Christus " Met gevolg dat zij meewerkt aan zijn verlossingswerk Christus blijft leven in zijn lijden en in hen gaat zijn lijden door. Het ondergane leed samen met Christus is Zijn lijden, welke inherent is in het werk van de verlossing en daardoor wordt zij vruchtbaar.

Met haar zuster Rosa, legde zij de weg af naar de vernietiging, verenigd met haar volk en door haar volk. Toch heeft zij het lijden en de dood niet passief aangenomen, maar zij verenigde zich bewust met het verzoeningsoffer van onze Verlosser Jezus Christus. Enige jaren eerder schreef zij in haar geestelijk testament:

"Vanaf nu aanvaard ik de dood die God voor mij heeft weggelegd, met vreugde en volledige onderwerping aan zijn allerheiligste wil, ik vraag de Heer dat Hij zich verwaardigt mijn offer en mijn dood aan te nemen, tot zijn lof en eer, voor alle noden....van de H.Kerk."

De Heer heeft haar gebed verhoord.

De Kerk geeft ons vandaag tot onze verering en navolging de Zalige Martelares Teresa Benedicta van het Kruis, het voorbeeld van een heldhaftige navolging van Christus. Openen wij ons voor de boodschap die zij tot ons richt, als vrouw van geest en kennis, die in de kennis van het kruis de hoogste top van de wijsheid heeft gekend. Als grote dochter van het Joodse volk en grote christin te midden van miljoenen, onschuldige, gemartelde broeders. Zij zag dat het Kruis zonder medelijden naderde, maar zij vluchtte niet vol schrik; in tegendeel, aangespoord door de christelijke hoop, omarmde ze het met liefde en volledige overgave, en is binnen gegaan in het mysterie van het Paas geloof, begroette zij het toen het gebeurde:
"Gegroet O Kruis, enige hoop."

Zoals onze geëerde kardinaal Höffner zei in zijn korte pastorale brief: "Edith Stein is een gave van God, een waarschuwing en een belofte voor onze tijd, moge zij samen met ons, de voorspreekster zijn voor ons volk en voor alle anderen."

Document

Naam: ZALIGVERKLARING VAN EDITH STEIN - TERESA BENEDICTA VAN HET KRUIS
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 1 mei 1987
Copyrights: © 2004, Stg. Dr. Edith Stein
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test