• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Edith Stein stierf in het concentratiekamp van Auschwitz, als dochter van haar gemartelde volk. Ondanks haar overplaatsing van Keulen naar de Karmel van Echt, vond zij daar slechts een voorlopige vluchtplaats voordat de toenemende vervolging tegen de joden begon. Na de bezetting van Holland, begonnen de nationaal socialisten daar ook onmiddellijk met de uitroeiing van de Joden, uitgezonderd in het begin de gedoopte Joden. Maar toen de katholieke bisschoppen van de Lage Landen hard protesteerden in de Nederland
Joden-deportatie
(20 juli 1942)
, tegen het wegvoeren van de Joden, wreekten de machthebbers zich door te bepalen dat ook de joden van het Katholieke geloof, uitgeroeid moesten worden.

Zo begon Zr. Teresa Benedicta a Cruce, samen met haar geliefde zuster Rosa, die haar toevlucht genomen had in de Karmel van Echt, haar weg naar het martelaarsschap.

Toen het uur gekomen was om de Karmel te verlaten, heeft Edith haar zus bij de hand genomen en zei: kom, laten wij ons aanbieden voor ons volk. Met de kracht van een leerling van Christus en bereid zich op te offeren voor Hem, zag zij, zelfs in haar duidelijke zwakheid, hierin een manier om dienstbaar te zijn aan haar volk. Reeds enige jaren eerder had zij zich vergeleken met koningin Ester, samen in ballingschap met het Perzische hof.
In een van haar brieven lezen we het volgende:

Ik heb de zekerheid dat de Heer mijn leven ten gunste van alle Joden heeft aangenomen. Ik denk steeds aan koningin Ester, die weggevoerd werd van haar volk, juist om aan de koning aangeboden te worden ten gunste van het volk. Ik ben een kleine Ester, heel arm en zwak, maar de Koning die mij heeft uitgekozen, is oneindig groot en vol erbarmen.

Document

Naam: ZALIGVERKLARING VAN EDITH STEIN - TERESA BENEDICTA VAN HET KRUIS
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 1 mei 1987
Copyrights: © 2004, Stg. Dr. Edith Stein
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test