• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TOT ZIJNE HEILIGHEID DIMITRIUS I, PATRIARCH VAN CONSTANTINOPEL
(frgament)

{...}
meer dan nu zijn we in staat  de wijze richtlijnen van het Tweede Vaticaans Concilie op dit gebied te interpreteren en toe te passen? U bent onmiddellijk geroepen om be­werkers van de eenheid te zijn. Zoals datzelfde Vaticaans Concilie verklaart: 'De oosterse kerken die in gemeen­schap leven met de Apostolische Stoel, hebben de bij­zondere taak de eenheid van alle christenen, vooral van de oosterse, te bevorderen, volgens de beginselen van het decreet van deze heilige kerkvergadering 'over de katho­lieke deelneming aan de oecumenische beweging', voor­namelijk door gebed, voorbeeld, eerbiedige trouw aan de aloude oosterse tradities, betere onderlinge kennis, samenwerking en broederlijke waardering van mensen en dingen' 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de Oosterse Kerken, Orientalium Ecclesiarum (21 nov 1964), 24.

Van ganser harte dank ik u voor uw hartelijk welkom, voor uw beschikbaarheid, voor uw liefde, voor uw open­heid voor de broederlijke dialoog, voor uw gevoeligheid voor de tekenen des tijds en voor wat de Heilige Geest vandaag van de kerk vraagt. Over u allen smeek ik de gaven van de Heilige Geest af en de moederlijke bijstand van de moeder van God. Ik bid bijzonder voor degenen, die onder u of onder uw broeders, beproeving, ziekte, ouderdom kennen of in de verstrooiing leven; ik bid ook voor de jonge generaties. Dat God u sterk houdt in het geloof, volhardend in de hoop, grootmoedig in de liefde! En dat Hij u van zijn vrede mag geven! Deze wensen spreek ik ook uit voor de grote armeense familie, ver­spreid over de hele wereld. En ik zegen u van ganser harte, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Document

Naam: TOT ZIJNE HEILIGHEID DIMITRIUS I, PATRIARCH VAN CONSTANTINOPEL
(frgament)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 29 november 1979
Copyrights: © 1980, Archief van Kerken 35e jrg pag 254-255
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test