• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bij de interpretatie van de Bijbel beperkt Rupert zich niet tot het herhalen van de onderrichtingen van de Kerkvaders, maar geeft hij blijk van oorspronkelijkheid. Hij is bijvoorbeeld de eerste schrijver die de bruid uit het Hooglied identificeert met de Allerheiligste Maagd Maria. Aldus blijkt zijn commentaar op dit boek uit de Schrift een soort van Mariologische “summa” waarin de voorrechten en uitstekende deugden van Maria voorgesteld worden. In één van de meest geïnspireerde passages uit zijn commentaar, schrijft Rupert: “O zeer beminde onder de veelgeliefden, Maagd der maagden, wat looft uw veelgeliefde Zoon in u, wat roemt heel het engelenkoor? De eenvoud, zuiverheid, onschuld, leer, schroom, nederigheid, integriteit van lichaam en geest, met andere woorden de onbedorven maagdelijkheid” H. Rupertus Tuitensis, Hooglied, In Canticum Canticorum. 4,1-6, CCL 26, pp. 69-70.
De Mariale interpretatie van het Hooglied is een geslaagd voorbeeld van de harmonie tussen liturgie en theologie. Verschillende passages uit dit Bijbelse boek werden namelijk reeds gebruikt in liturgische vieringen van Mariafeesten.

Document

Naam: H. RUPERT VAN DEUTZ
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 9 december 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test